четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Как да складираме обувки със складовата програма MoneyWorks

Специфичните доставки при търговците на обувки провокираха създаването на специална доработка за тях в складовата програма MoneyWorks.
Тази допълнителна фукционалност е много полезна при доставки с кашони, за които е ясно съдържанието им и с малко предварителни настройки облекчава много работата по заприходяването на стоката в склада.

Обувките пристигат в кашони.
Във всеки кашон има точно определен брой, например:
1бр. номер 40
2бр. номер 41
3бр. номер 42
4бр. номер 43
1бр. номер 44
1бр. номер 45
Всички тези размери са дефинирани като партиди във складовата програма, като Номер/име/ на партидата е модела +размера /цифренобуквен/ , например modelX40,  modelX41, modelX42 и т.н. Някои клиенти желаят да е само цифрен и така си го задават /като в разгледания пример по-долу/.
Когато правим доставка трябва да попълним ръчно количествата от всички размери - всеки път да се пише нов партиден номер и бройката, което е трудоемко.

Тази доработка на фунционалността на програмата MoneyWorks оптимизира процесът на доставката по следния начин:

Използва се втора мерна единица "Кашон". Тя е релативна мерна единица:  първата част е чифт, втората е кашон, с релатор 12 /т.е. 12 чифта в един кашон/.

На самата стока се правят характеристики.
Характеристика на стоката е размерът - описани са всички възможни размери като възможни стойности на характеристиката  от 35 до 46 примерно. За всеки  размер се създава по една характеристика.
Имената на тези специални характеристи са "Номер40", "Номер41", "Номер42" и прочие.
Като стойности на тези характеристики на стоката се записва бройката в кашон -1,2,3,4,1,1.
Сумата  на числата по тези характеристики трябва да е равна на релатора /брой чифтове в един кашон/

Как работи системата?
След като активизираме тази доработка правим доставка.

Казваме, че доставяме 3 кашона от тази стока / излизат и 2те мерни единици, но в случая ние пишем кашоните/.
Програмата взема номера на модела и присъединява към него номерата , които сме дефинирали /ако е мъжка номерация от 41 до 46, а дамската номерация е от 35 до 40/ и създава партиди.
Като количество на всяка партида задава стойността на характеристиката, умножена по брой кашони.
Примерно за партида modelX41 ако сме доставили 3 кашона, ще имаме 3x2=6 чифта, а ако сме доставили 5 кашона - ще имаме налични 5x2=10 чифта.


Как и какво трябва да се направи, за да заработи тази фунционалност в складовата програма MoneyWorks?

За начало се активира доработката от Настройки. Извършва се еднократно от служител на ГенСофт.Така тази специфична доработка става активна за текущата  база данни  на дадена фирма.
За да заработи системата коректно трябва да се зададе втора мерна единица - кашон, стек, или каквото се ползва като опаковка.

Така би трябвало да изглежда картона на стоката в конкретен пример с релатор 10 /т.е. 10 броя в един кашон, в който има по 2 чифта от номерата 37,38,40,41,42/. 
В характеристиката на стоката е описано съдържанието на кашона - имената на харатеристика са имената на номерата, а стойностите на характеристика са количествата в кашона /в случая на всички са 2/

При коректно въведени настройки при доставка програмата позволява да се доставя по втора мерна едница. Втората мерна единица трябва да е цяло число. 

След натискане на бутона "Купува" на избраната стока, програмата генерира автоматично партиди - създадената партида е с име номера на обувката "37, 38, 40, 41, 42" , има характеристика "номер на обувка 37, 38, 40, 41, 42" и  количество, изчислено от релатора.
В конкретният пример на екрана клиентът е предпочел неговите партиди да са без код на стоката. Иначе стандартния формат за име на партидата е "код на стоката"+"номер" , т.е. ccccc37, ccccc38, ccccc40 и т.н. 
Това означава, че при доставка може само да се посочи общата бройка на кашоните / при ясно съдържание на всеки кашон/. И  в склада ще се заприходят партидите с тяхната номерация в името и с характеристиката им номер/размер/, а складовата програма ще изчисли количествата.  За целта е необходимо само веднъж да сме посочили какви номера съдържа даден кашон от стоката в характеристиката първоначално.

Тази допълнителна функционалност на складовата програма MoneyWorks oблекчава много работата на оператора при доставка на стока в склада на големи количества.Ползата от тази доработка е, че спестява много ръчна работа и е много подходяща за търговци на обувки, които доставят стока на едро. 


понеделник, 19 ноември 2012 г.

Как да фактурираме със складовата програма MoneyWorks безплатно

Едно от най-необходимата фунционалност за всеки начинаещ бизнес е издаването на фактура  за извършени услуги и/или продадени стоки.
Това, което можем да предложим на нашите бъдещи клиенти е да изпробват безплатната версия на складовата програма MoneyWorks.
С нея могат да се пускат  фактури лесно и удобно , само с няколко предварителни настройки. 


Какво трябва да направим ?

 1. Първо инсталирайте програмата:
  От сайта на ГенСофт www.gensoft.bg  избирате пълна инсталация на MoneyWorks
 2. Стартирате програмата и избирате създаване на празна база данни.
  Попълвате информация за Вашата фирма и давате "Напред"

 3. Избирате опцията за лицензиране "Преминаване към безплатна версия"

 4. Програмата се стартира.
  Влизате в модул "Складове и стоки" и си правите склад с бутона "Нов склад" и завеждате стока в склада чрез бутона "Нова стока"

 5. Използвате бутона "Характеристика на стоката", ако ще печатате фактури за износ.
  Посредством този бутон си правите характеристика "Английско име" и в полето за стойност написвате името на английски /аналогично за немски, френски и т.н./
 6. Давате "Запис" и в екрана, който ще излезе си записвате наличността.

 7. Повтаряте всичко за останалите стоки и така създавате номенклатура и складови наличности, които ще фактурирате.
 8. Отивате в модул" Продажби" и си избирате клиент /ако нямате си въвеждате/
 9. Избирате стока и отдясно написвате бройка и цена , ако е необходимо ръчно.
  Валутата се сменя от синия надпис Ед.цена

 10. Натискате "Продава" и повтаряте, ако е необходимо.
  От зеления надпис "Фактура"  задавате номер и дата на фактурата.

   
 11. Натискате бутон "Печатар" и избирате шаблон  На сайта на ГенСофт ще намерите много готови шаблони, които може да ползвате.
  А може да си поръчате да ви направят специално за вас с необходимите колони и поленца.
  Ето примерен шаблон за фактура:

 12. Печатате фактурата.
  Натискате "Запази" и с това операциите завършват

  Това е само една малка част от многото фунционалности на складовата програма MoneyWorks.


  Ако публикацията Ви харесва помогнете да стане популярна с бутончета за споделяне !

четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Как да направим смесено плащане със складовата програма MoneyWorks


Складовата програма MoneyWorks непрекъснато се развива, благодарение на желанията и изискванията на своите потребители.

Новата функционалност "Смесено плащане" в модул "Продажби"  е от огромна полза за всички търговци.
"Смесено плащане" се получава при продажба на дребно в магазини, когато клиентът плаща с различни финанскови инструменти - ваучери, чекове, купони, в брой.

Завършената доработка "Смесено плащане" за WIN и  WEB  версията на MoneyWorks дава възможност при плащане с карта /една или повече/, с ваучер  и/или в брой  това да се укаже в самата продажба. И сумите от отделните видове плащания се отразяват при издаване на касова бележка и фактура.
Тази фунционалност изисква при приключване на продажбата да се отрази как ще се плати дължимата сума по продажбата при примерно смесено плащане - една част от сумата в брой на каса, и една част от сумата -по банков път.
Системата изчислява ресто, ако сте въвели повече пари от дължимите по продажбата - ресто за връщане в посочена от вас каса и валута.

Как работи системата "Смесено плащане" в складовата програма MoneyWorks ?
Когато дадена продажба се плати чрез "смесено плащане" системата автоматично:
 • указва, че всички редове на продажбата са на разсрочено плащане със срок за плащане -датата на продажбата;
 • създава документи "изплащане на стоки"  - по един за всяко плащане през различните каси/банки;
 • при издаване на касова бележка: според касите/банките в смесеното плащане изпраща към касовия апарат съответните суми за плащане "в брой", "купон", "чек" и "карта";
 • при отпечатване на фактура: може да се отпечата  общата платена в брой сума(multipay_sumkasa_lv) и останалата сума (multipay_sumkasanon_lv).

Общо описание на процедурата, когато клиентът направи смесено плащане - с няколко карти, ваучери, кеш или по банков път:
Начално описание


За всеки вид плащане ние трябва да имаме съответната каса/банка.
Трябва да се конфигурират предварително касите и банките и да се опише всяка каса/банка каква е и за какъв вид плащане се отнася - плащане с карта, плащане с чек, плащане с купони, плащане с ваучер, плащане в брой, плащане по банков път и пр.

Потвърждаването на вид плащане е задължително с бутона "потвърди вид плащане"

Така изглежда примерна продажба със смесено плащане - когато клиентът направи покупката и каже, че ще плаща с различни финансови инструменти операторът натиска съответния бутон /в случая  F1 / и пред нас се появява екран с разрешените каси и банки, от които операторът да направи избор каква сума да влезе в съответната каса/банка според желанието на клиента.
Ако има ресто - то се изплаща през указана каса само в брой / не може по банков път да се връща ресто/. 
Смесеното плащане се отразява на касов апарат като на касовата бележка на отделни редове излиза:
>В БРОЙ 
>ЧЕК
>КУПОН
>КАРТА
и съответните суми.
Разбрира се - трябва да са направени настройките на касовия апарат и да е модел, който позволява "смесено плащане". Такива са касовите апарати от новите модели на Датекс, Дейзи, ISL, Елка 752, евентуално Zeka,

Направените плащания можете да ги видите в "Оборот Пари" и в "Клиенти и длъжници"
Отразяването на тази продажба в "Оборот Пари" изглежда така :А в "Клиенти и длъжници" изглежда по този начин:
На пръв поглед описанието може да изглежда сложно, но в действителност е много просто и удобно - след първоначалната конфигурация на системата от каси и банки за различните видове плащания , от операторът на складовата програма не се изисква нищо друго освен натискането на един бутон,  за да излезе подсказващото меню коя сума в коя каса/банка да бъде отразена. Останалото системата MoneyWorks прави автоматично и вашето смесено плащане се отразява точно където е необходимо.


Ако публикацията Ви харесва споделете я с приятели!