четвъртък, 19 декември 2013 г.

Как работи модул СЕРВИЗ в складовата програма MoneyWorks на GenSoft ?

След като изтеглите инсталацията на програмата MoneyWorks от официалния фирмен сайт на ГенСофт на адрес: http://gensoft.bg/?page_id=23 избирате как ще работите с модул СЕРВИЗ:
 • Можете да останете в ДЕМО режим , за да можете да го разгледате и тествате като направите 3 сервизни поръчки
 • Или да се обадите в офиса на ГенСофт за активиране и лицензиране, щом вече сте го разгледали, изпробвали и  убедили, че ще ви върши идеална работа във вашата сервизна дейност, и разбира се сте го заплатили J

Модул СЕРВИЗ обработва сервизните поръчки за гаранционен и извънгарационен сервиз.

В модул СЕРВИЗ има 2 основни раздела:
*Операции върху сервизните поръчки
*Филтър по статус

Операции върху сервизни поръчки съдържат:
 • Номенклатура на стъпките
 • Нова сервизна поръчка
 • Отвори избрана сервизна поръчка
 • Изпрати избраните сервизни поръчки към "Отдалечени офиси"
 • Изтрий избраните сервизни поръчки
Заложени са 10 стандартни стъпки в Номенклатура на стъпките:
Ø  Оглед
Ø  Оценка на дефект
Ø  Потвърждаване от клиента
Ø  Приемане за ремонт
Ø  Ремонт
Ø  Ремонт при производител
Ø  Изписване
Ø  Връщане на клиента
Ø  Приемане за замяна
Ø  Предаване за замяна


Стандартните стъпки не могат да се изтриват, но може да се сменя тяхната поредност или да се правят неактивни.
Първата стъпка Оглед е задължително вградена.
Могат да се дефинират и потребителски стъпки, да се дефинира поредността на тези потребителски стъпки като се зададе с цифра желаната поредност и така да се смени реда на движение на ремонтните дейности в сервиза според конкретната организация на фирмата.
Другата интересна особеност на видовете стъпки е наличието на свързани със стандартните стъпки документи, докато при потребителските стъпки засега няма.
Документи, създадени през модул СЕРВИЗ могат да се редактират и изтриват през модула.
При изтриване на сервизна поръчка се изтриват всички стъпки и документи, свързани с нея.
При изтриване на стъпка се изтриват документите, свързани със стъпката.
Базовата стъпка Оглед не се изтрива, а други основни стъпки могат да се деактивират, без да се изтриват.
Имената на стъпките могат да се преименуват и да се сменят в стари документи.

Голямо предимство на модул СЕРВИЗ е връзката с останалата част на складовата програма MoneyWorks  - така създадените документи в модула веднага се отразяват в търговската част като оферти, клиентски поръчки, продажби и прочие.

Как да организираме бизнеса си с модул СЕРВИЗ на складовата програма MoneyWorks?
След като добре се запознаем със софтуера на ГенСофт ( с демо версията на модул СЕРВИЗ) използваме стандартните стъпки и/или си дефинираме собствени според спецификата на конкретната сервизна дейност.

Първа стъпка: задължително  започваме сервизната дейност с първа стъпка ОГЛЕД
Всяка стъпка има Начало и Край
Ако не попълним края на дадена стъпка, то той автоматично ще се попълни при началото на следващата.
Във всеки ред  на всяка стъпка има поле Описание (до 255 символа) и поле Бележка (до 48 символа) за записване на нужната ни информация, свързана с изпълнението на тази стъпка.
Обикновено в Описание записваме оплакванията на клиента, а в Бележка – насоки за действие или на кого възлагаме ремонта.

На стъпка ОГЛЕД имаме няколко варианта как да изберем стоката за ремонт:
 • -->> Можем да изберем стоката от списък с продадените стоки, ако ние сме продали на клиента тази стока.


 • -->>  Можем да добавим стоката към списък от стоки, ако не сме му я продавали ние.

 • -->>  Можем да посочим от коя продажба е тази стока.
  Използваме свързани документи  - с двойно почукване в полето за документ се прави препратка към продажбите, а маркерът на мишката ни подсказва ( в  долната част на екрана виждаме редовете на свързания документ).

Ако имаме богата история на сделките по продажбите ще изберем от коя продажба е дадената стока (даже в края имаме колона за гаранционни условия, която ще ни даде информация дали стоката все още е в гаранция).Втора стъпка: след ОГЛЕД следва ОЦЕНКА НА ДЕФЕКТ – това е стъпката при която компетентният служител оглежда стоката за ремонт и дава своето професионално мнение какво и как ще се ремонтира.
Правим свързан документ ОФЕРТА, в която описваме предложени стоки за замяна, цена на труд и други атрибути за предстоящия ремонт. Изпращаме офертата към клиента (по имейл) и чакаме неговото одобрение или избор с какви предложени части да бъде извършен ремонта.

Отбелязваме за сведение какъв вид сервиз е :
 • Гаранционен
 • Извънгаранционен
 • Непризната гаранция 


Това поле има информативен характер, за да знаем в края на извършената дейсност дали ще вземаме пари на клиента или ремонта ще е за наша сметка.

Трета стъпка:  ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛИЕНТА е необходимо за старт на ремонтната дейност.
Когато сме изпратили оферта на клиента и сме му предложили ремонт с различни по цена или качество части изчакваме неговия избор и тогава правим клиентската поръчка, т.е. след решението на клиента офертата става на клиентска поръчка.


Тук има няколко особености: всяка оферта след потвърждение става на клиентска поръчка.
Оферти не могат да се обединяват, но клиентски поръчки се събират, т.е. когато след първоначалният оглед и оценка на дефекта е имало една оферта за ремонт, но в хода на ремонтните дейности са се появили и други проблеми може отново да се мине през стъпки 2 и 3 – да се направи нова оферта за новия дефект и да се изиска ново потвърждение от клиента. Клиентската поръчка е по последната оферта.
В крайна сметка на крайния етап няколкото клиентски поръчки могат да се обединят в една продажба.
В клиентската поръчка  можем да генерираме  поръчка с избраните от клиента стоки и услуги като се изтриват излишните редове от офертата, а в офертата записваме „Отказано“.
В клиентската поръчка можем да вземем аванс за предстоящата услуга.

Четвърта стъпка:  ПРИЕМАНЕ ЗА РЕМОНТ е начало на действителната ремонтна дейност.
На тази стъпка можем да вкараме стоката в склада и  да я  заприходим като складова наличност. Така ние правим доставка в склада, тъй като нашият клиент ни е предоставил стока за ремонт.
Доставката е на стока от нашата номенклатура ( ако ние сме му продали тази стока) или доставяме нова стока (ако клиентът си е закупил стоката от друго място, а при нас я носи за ремонт).

Пета стъпка:  РЕМОНТ е същинската сервизна дейност за отстраняване на проблема.

Шеста стъпка:  РЕМОНТ ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛ е част от сервизната дейност при която в хода на ремонта се е оказало проблемен дефект, за отстраняването на който стоката трябва да се изпрати на производителя.

Седма стъпка:  ИЗПИСВАНЕ е стъпката в която се подготвя стоката да се върне на клиента и се създават свързани с това документи: прави се ПРОДАЖБА и се избира как да приключи – с фактура или касов бон и се прехвърля документа към ПЕЧАТАР.

Направете ПРОДАЖБА от всички клиентски поръчки!“

Финалните стъпки  на една сервизна поръчка са ВРЪЩАНЕ НА КЛИЕНТА или ЗАМЯНА НА СТОКА. Имаме подсказка „ Прати към финална стъпка“ от която избираме един от двата вариянта за приключване.

Осма стъпка:  ВРЪЩАНЕ НА КЛИЕНТА   е дейност на връщане на стоката на клиента.
Тук се прави връщане на стоката, взета от клиента при стъпката „ Приемане за ремонт“.

Девета и десета стъпка:  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ЗАМЯНАтази операция се случва когато дефектът е неостраним и се налага стоката да се замени с друга.
Заменящата стока е оцветена в зелено подобно на ситуацията в модул ПРОИЗВОДСТВО.
При стъпка ЗАМЯНА се прави връщане на стока (която на стъпка ОГЛЕД е избрана от продадените, иначе няма смисъл), продава се новата стока с гаранцията на първата и се прави изплащане на новата стока.
Програмата автоматично прави следните операции при ЗАМЯНА на стока:
- връщане от доставка;
- връщане от продажба;
- продажба на заменящата стока.

Процесът на замяна ще изглежда по следния начин:

А за приключване на замяната програмата подсказва, че трябва да изберем с каква стока ще заменим  при сервизната дейност.

Важното е, че при съставяне на сервизна поръчка съставителят се идентифицира с потребителско име и парола и така на всяка стъпка се знае кой е отговорен за извършената / неизвършената дейност.

Меню „НАСТРОЙКИ на сервизна поръчка“ се отваря с двойно почукване върху реда със сервизната поръчка. Необходимо е да попълним информацията
за склад: сервизния склад
за доставчик: посочва се доставчика за сервизния склад
за характеристики: има възможност да се укаже как автоматично да се попълва информацията за клиента.

От НАСТРОЙКИ задаваме автоматично попълване на характеристики – указваме как програмата автоматично да попълва необходимите данни за клиента в създадените документи, т.е. кое поле от характеристиките на клиента в кое поле на характеристиките на документа да се експортират:
Име на клиент *
МОЛ *

Адрес *

Телефон (

Имейл @

Чрез бутона “Филтър по статус” управителят  в сервиза може своевременно да се информира на какви етапи се намират поръчките в сервиза.
Непременно трябва да се маркира от чек-бокса “Показвай поръчка само с избрания статус” и да изберете статуса на поръчките, който ни интересува.
Филтър по статус показва поръчки, имащи детайли със статус някоя от стъпките на сервизната поръчка или всички заедно.

В заключение можем да кажем, че последователността на стъпките за ремонт в сервиза е само препоръчителна, а не задължителна.
Допълнително можете да си създадете шаблон за сервизна поръчка , чрез който бързо и лесно да увеличите отчетността и повишите ефективността на вашата сервизна дейност.


сервизна поръчка


Потребителят на модул СЕРВИЗ в складовата програма
MoneyWorks може да си дефинира необходимите стъпки съобразно своята сервизна дейност като изключва или добавя потребителски стъпки.
А и естествено предстои развитие и усъвършенстване на модул СЕРВИЗ според  желанията на клиентите на ГенСофт, които имат голяма заслуга със своите изисквания да повишават непрестанно функционалността на програмата.
За повече информация вижте http://moneyworks-erp.blogspot.com/2013/12/novo-modul-serviz-v-skladovata-programa.html или се обадете на 07001 93 93 на цената на един градски разговор консултантите на ГенСофт да отговорят на вашите въпроси.

Приятна работа!

вторник, 10 декември 2013 г.

Ново: Модул СЕРВИЗ в складовата програма MoneyWorks на фирма GenSoft !


 Най-после бе завършен дългоочаквания модул СЕРВИЗ в складовата програма MoneyWorks !Както неведнъж е изтъквано, програмата MoneyWorks се развива благодарение на желания и изискванията на своите клиенти...
И отдавна имаше потребители, желаещи складовата програма да се обогати с модул за сервизна дейност, а програмистите на ГенСофт не насмогваха с поръчкови справки и клиентски доработки ...
И все пак това стана факт! 

На вашето внимание е новият модул СЕРВИЗ и отговорите на най-важните за клиента въпроси:
 • Каква е цената на модул СЕРВИЗ?
  Цената е 449лв без ДДС

 • Може ли модул СЕРВИЗ да работи самостоятелно или трябва да имам закупена складовата програма MoneyWorks?
  Модул С
  ЕРВИЗ е тясно свързан със складовата програма MoneyWorks и е необходимо поне едно работно място с лиценз на складовата част на MoneyWorks. Взависимост от това колко сервиза имате, то толкова лиценза ще са ви необходими за модул СЕРВИЗ.   
 • За фирми от какъв бранш е подходящ  модул СЕРВИЗ?
  Всички фирми, които извършват сервизна дейност  ще могат да го използват: компютърни фирми, автосервизи, фирми за ремонт на битова техника, ремонт на офис техника и други.
 • Може ли да се използва за всякакъв вид фирми със сервизна дейност?  
  Модул 
  СЕРВИЗ на MoneyWorks ще е в помощ на бизнеса и когато фирмата развива само сервизна дейност (например фирмен сервиз на определена марка или общ ремонтен сервиз), и когато фирмата има търговска и сервизна дейсност ( т.е. продава стоки и предлага сервизни услуги за тях, а дори и когато предлага сервизна дейност на чужди стоки) – т.е. от ГенСофт са се постарали да обхванат всички възможни варианти в сервизната дейност, но ще разчитат и на своите потребители за мнения и препоръки за доусъвършенстване на системата.
 • Къде мога да видя какво представлява модул СЕРВИЗ?
  Можете да свалите инсталация на
  складовата програма MoneyWorks от фирмения сайт  http://gensoft.bg/?page_id=23  и в демо режим ще можете да направите до 3 сервизни поръчки, за да добиете някаква представа за възможностите на модул  СЕРВИЗ.
В най-скоро време ще напишем и още по-подробна статия в продуктовия блог на MoneyWorks за начина на работа в сервиза, как се прави сервизна поръчка, стъпките при обработването на сервизната поръчка от огледа до приключването на ремонта и връщането на стоката на клиента...
Ще обясним подробно как се прави оферта и клиентска поръчка в модул СЕРВИЗ и как се отразява изпълнението на сервизната поръчка на наличностите в склада и на продажбите в търговската част...

Очаквайте подробности!
А дотогава можете по всяко време да звъннете на 07001 93 93 за повече информация !
    

вторник, 24 септември 2013 г.

Ценови листи и специални цени в складовата програма MoneyWorks

Ценообразуването и ценовите листи са част от пазарната политика на всяка фирма. 
Определянето на цените е сложен избор на ценовата стратегия и зависи от различни условия като допълнителни разходи по доставката на стоката, маркетингови промоции и други.

В складовата програма MoneyWorks има специален модул " Ценови листи и специални цени" чрез който потребителят ( управителят на фирмата или оторизиран негов служител) задава своите предпочитания по отношение на цените в търговската дейност на фирмата.
В складовата програма MoneyWorks има 3 основни цени - доставна, на едно и на дребно, които се задават за всяка стока в модул "Складове и стоки".

В обичайната търговска дейност само тези цени не са достатъчни, тъй като разнообразието от взаимоотношения и релации между търговските субекти е голямо.
Затова специализираният модул "Ценови листи и специални цени" предоставя възможност да създавате допълнителни ценови листи и специални цени за конкретни клиенти според вашите предпочитания.


Избирате от "Дефиниране на ценови листи" създаването на нова ценова листа.


Пример за такава ценова листа може да бъде Септемврийска промоция от 1.09.2013 до 30.09.2013 с 10% отстъпка, която бихме желали да направим с цел повишаване на търговските обороти.

Желаното повишаване на оборотите става чрез различни маркетингови похвати и включва различни отстъпки според оборот и количество.

Генерирането на специални цени може да е според оборота: да е за период от време и да включва определени критерии, според които се формира оборота ( всички платени/неплатени продажби, изчислен с/без  ДДС, с върнати стоки, и с направени вноски и т.н.)
Например за оборот над 1000 лв - 2% отстъпка, 
                  за оборот над 5000лв - 10% остъпка 
и когато клиентът достигне определената граница за оборот ще се промени % отстъпка.

Допълнителна функционалност в новата версия на складовата програма MoneyWorks от септември 2013 е възможността за задаване на ценови листи и специални цени според количеството - т.е. да определяме отстъпки и бонуси, освен според оборота, и според количеството - дава възможност за повече гъвкавост при провеждане на фирмената ценова политика.
Избираме от падащото меню за коя ценова листа се отнася релацията, дефинираме за кой обект се отнася (склад, група, стока) и задаваме параметри на новата релация - % отстъпка/надценка на коя база да се изчислява.
Примерно избираме да даваме 10%отстъпка за количество 3 бройки:


Резултатът от прилагането на релацията на специалните цени ще бъде следната:
-при продажба на стоката 1 кофа с крайна цена 4.80 лв с ДДС няма да има отражение.

-при продажбата на 3 кофи, програмата MoneyWorks автоматично ще отрази специалната цена в сделката.  На специалния прозорец отстрани програмата ще покаже отражението на специалната ценова листа върху цената на стоката.


Според нашето желание и фирмената ценова политика можем да определим отстъпки за количества примерно:
за 3 бройки - 10%
за 5 бройки -15%
за 10 бройки -20%

По подобен начин можем да зададем специална цена на наш специален контрагент ( която да не е обвързана с оборот и/или количество, а защото просто Пешо ни е симпатичен :))
Примерно нека "Пешо" да ползва 25% отстъпка от цените на дребно - зададената специална цена се отнася само до тази фирма и всички нейни складове за стоката кофа без значение количеството.


Ако желаем да променим дадена промоция или да зададем нова отстъпка щом изтече времето на старата, можем да използваме "пакетно редактиране на цени", което ни позволява едновремена промяна в дадена ценова листа с определен %

Допълнителната функционалност на създаване специални ценови листи според количеството стока е още един полезен инструмент за потребителите на складовата програма MoneyWorks
Когато общата функционалност на програмата MoneyWorks не е достатъчна поради спецификата на организация в дадена фирма може да се поръча допълнителна функционалност като например:
"Ако направиш оборот над ХХХ лева от колекция Y в обекта Z, ще получиш отстъпка в даден обект от определена група".


Екипът програмисти на GenSoft постоянно развива своята програма благодарение на желанията на своите клиенти.

понеделник, 29 юли 2013 г.

Какво е UPT и как работи в складовата програма MoneyWorks

UPT  е мярка, използвана в продажбите на дребно с цел да се определи средният брой на продукти, продавани на всеки клиент по време на една транзакция.
UPT се изчислява  като се раздели броя на продуктите  на броя на сделките за даден период.


UPT (units per transaction ) е коефицент, който дава среден брой стоки в една сделка (продажба напр.) и отразява компентентността на търговеца да продава повече стоки на един клиент при равни други условия.

Целта на всеки собственик е търговците му да извличат добавена стойност от всеки клиент, т.е. да му продават повече допълнителни артикули.

В складовата програма MoneyWorks тази функционалност е реализирана почти незабележимо като в модул "Стокооборот" по желание може да се показва отделна колонка, наречена UPT.
Коефицентът UPT има смисъл, когато информацията е групирана:
 • Например, когато е групирана по служители - веднага можем да отличим добрите от недобрите търговци, като добрите имат по-високо UPT.
 • А ако групираме по складове - виждаме в кои наши обекти служителите продават повече.
  Например коефицент UPT 2 срещу 1 за два различни склада означава, че в единия обект на клиента не му се обръща достатъчно внимание - клиентът си взема стоката и си заминава, докато на другото място са му предложили подходяща допълнителна стока.
 • Ако групираме по клиенти можем да си направим изводи за навиците на пазаруване на конкретни наши клиенти и след това да ги включим в определени маркетингови кампании.

Въобще коефицентът UPT за брой стоки в сделка е натоварен с различен смисъл в различните ситуации.В складовата програма MoneyWorks справката UPT се активира  от "Настройки" на модул "Стокооборот".

И от падащото меню се избира стокооборотът да се показва с допълнителна информация за брой стоки за документ UPT - да се смята по брой уникални стоки или сума количество стоки.

В складовата програма MoneyWorks идеята за брой стоки в една продажба е доразвита творчески и опционално може да се показва както сумарно количество стоки, така и разбивка по уникални стоки (т.е. при 3 различни по вид артикула коефицентът UPT ще е 3 при първия избран вариант за пресмятане). Дадена е възможност за избор на потребителя на складовата програма MoneyWorks да реши коя информация за него ще е по-важна: дали различните артикули в продажбата или общия им брой за пресмятането на коефицента UPT.

Какво е UPT ? Това е способността да продадеш на клиента кукички, въдички, столче, палатка, джип и прочие, когато е дошъл да си купи дамски превръзки за жена си ;)

А сериозно коефицентът UPT единици на транзакцията дава представа колко добре се пресичат интересите на продавач и клиент в дадена сделка.
И статистиката, която генерира UPT дава възможност на търговския мениджър да анализира търговската дейност и да използва този инструмент в създаване на стратегии за успешен маркетинг.


сряда, 10 юли 2013 г.

Как да работим с логистични етикети в складовата програма MoneyWorks

1/Какво е логистичен етикет?


Логистичен етикет е специален етикет, разработен по стандарта STILL=Standart Internacional Logistic Label  от международната асоциация GS1 с цел да се използва единна система за идентификация на стоки и товари в бизнес процесите и участниците в една снабдителска верига.
Основни елементи на този стандарт са уникален сериен номер SSCC=Serial Shipping Container Code и 3 секции - за превозвача, доставчика и клиента.

Идеята за въвеждане на стандартизирани логистични етикети идва от необходимостта да се осъществи проследяемост и надежност на стоките в хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата промишленост и други.
Информация за необходимостта на проследимост на стоките и законовите изисквания за етикиране  може да се открие в публикацията на инж. Тодор Тодоров от ТУ София, даден е пример за ползата в случай на рекламация на една стока как чрез логистичния етикет да се устави кой и къде в снабдителската верига е допуснал нарушение.
Ето неговата схема на логистика
В България Българската търговско-промишлена палата (БТПП) съдейства за осигуряване на цялостна проследимост на стоките в търговските вериги чрез използване на съвременни ефективни технологии по стандарта GS1, a от брошурата на  GS1 България всеки доставчик, търговец и производител може най-подробно да се запознае със стандартите на системата GS1 и значението им в световната глобализация.

В логистичния етикет има задължителни и незадължителните полета в различните секции:
- идентификация на логистичната единица 

- идентификация на съдържанието на логистичната единица (дата, мерна единица, партида, количество, клиентска информация)
- уникален идентификационен номер SSCC=сериен код на контейнера за транспортиране със следното съдържание:
N1 || N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10 || N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17 || N18

N1 = цифра за разширение
N2 до N10 = GS1 фирмен префикс 
N11 до N17 = сериен номер със значението на брояч
N18 = контролна цифра, която се пресмята от софтуера за генериране на баркода по специални алгоритми

Всяка логистична единица има задължителна и препоръчителна информация в логистичния етикет.
Задължителната информация е SSCC с приложен идентификатор ПИ (00),  

а препоръчителната информация е GTIN=глобален номер на търговската единица с приложни идентификатори  ПИ (01) за търговска единица, ПИ (02) за съдържание, ПИ (37) за брой и т.н.

Има различни видове логистични етикети според съдържанието на логистичната единица - стандартна и нестандартна, с хомогенно и смесено съдържание.
Логистичните етикети имат определени размери ( фиксирани са с ширина 105мм, а височината е според обема кодирана информация ), като препоръчителен размер е А5 и има специални указания за местоположение върху стоката.2/Как да направим ДОСТАВКА на стока с логистичен етикет в складовата програма MoneyWorks?


Фирма ГенСофт е разработила в партньорство с фирма Баркод Системи допълнителна функционалност за работа с логистични етикети в складовата програма MoneyWorks.
Логистичният етикет е предназначен за четене от баркод скенер, тъй като в него има няколко баркода, съставени от свързването на различниите информационни полета на приложните идентификатори ПИ.
Дейността по идентификация на един палет със стока в склада протича по следния начин:
--мотокаристът смъква палета с логистичния етикет
--сканира с мобилния баркод скенер няколкото баркода на логистичния етикет
--софтуерът на баркод скенера на Баркод Системи обработва информацията от баркодовете като я записва във файл с приложните идентификатори 00, 01, 02, и т.н.
--софтуерът на MoneyWorks приема подадената информация и извършва няколко операции с нея.

Софтуерът на GenSoft идентифицира стоката на база ПИ (01) и ПИ (02)
а на база ПИ(00)=SSCC генерира партида с този номер.
В терминологията на MoneyWorks 1 палет е 1 партида.

На тази партида се записва характеристика LOT номер
/ всеки палет има уникален идентификационен номер, но 20 броя палети примерно може да са с един и същ LOT номер - партидния номер на доставчика/.

На база на сканираната и подадена информация от Баркод Системи в MoneyWorks се извършват автоматично следните операции:
>>чете се в секцията код на производителя и той отива като характеристика на партидата(палета) в MoneyWorks

>>чете се срок на годност и той отива срок на годност /гаранция/ на стоката в MoneyWorks.
>>допълнителните поленца (брой опаковки, тегло и пр.) се записват като допълнителни характеристики на партидата (палета).

Чрез сканираната информация от мобилния баркод скенер от логистичния етикет се извършва ДОСТАВКА на стока в складовата програма MoneyWorks автоматично.


В най-новата версия на складовата програма MoneyWorks има специален потребителски интерфейс за работа с логистични етикети. 


От модул "Настройки" избираме "Връзка с хардуерни устройства" ---> "GS1 баркодове"


В падащо меню на потребителски интерфейс са изброени 99 възможности (99 ПИ) от стандарта GS1 с цел да се укаже кое къде отива при четенето на сканираната информация - всяка информация от приложния идентификатор ПИ (00-99) в кое поле на базата данни на MoneyWorks да се запише.
Обикновено фирмите не използват всичките 99 възможности - например, когато имат палети с еднакво тегло и т.н. Администраторът на системата  добавя полета според желанието и нуждите на търговеца и така задава негов формат на логистичен етикет.3/ Как се прави логистичен етикет?

Когато правим доставка и в склада пристигне стока (палет) без етикет се налага ние да му създадем и отпечатаме етикет.
Това се прави по следния начин - в потребителския интерфейс в настройките ние трябва да направим предварителни комбинации от полета по наше желание.

Например дефинираме ново поле PAPLOG1 с включени  (01)(27)(3370), където 
(01)=код на стоката, (27)=партиден  LOT номер, (3370)=килограм на палета в цели единици.
Дефинираме друго поле PAPLOG2, което да включва брой опаковки и гаранционен срок на производителя.
Ако се налага ще направим и трето поле PAPLOG3 за друга важна информация.
След като направим тези наши комбинации запазваме така създадените полета в Настройки--> Настройки на GS1 .
Така създадените комбинации се използват за логистични етикети според нашите нужди, като все пак трябва да се съобразяваме със стандарта GS1 за отпечатването им.

4/ Как правим ДОСТАВКА на стока, която няма логистичен етикет?

За да направим доставка на стоки от палети  без логистичен етикет трябва ръчно да попълним характеристиките на партидата на стоката в складовата програма MoneyWorks.
Примерно получаваме палет със захар - избираме стоката "захар кафява на бучки" и натискаме "Стандартно", за да генерираме партиден номер на палето и попълваме характеристиките, (които са важни за нас и искаме да има стоката ни)  и натискаме "Добави"
Забележка: Ако доставчикът ни има номер по GS1, то това пале взема неговия номер (N1-N10) и така генерира SSCC  номера на палета (партидата в MoneyWorks).
Ако доставчикът няма такъв номер , то фирмата може да си генерира за вътрешна употреба свои етикети със свои номера на палети, но те разбира се няма да се уникални в световен мащаб, щом нямат регистрация по стандарта GS1.

С извършването на тази операция се добавя един ред в ДОСТАВКАТА с номер на партидата SSCC и характеристики, които сме написали.
След като приключим с цялата доставка на всички палети /всеки палет е уникален и се запазва на отделен ред/ натискаме бутона "Печатар" --> "Етикети"
Избираме правилния шаблон за етикети /направен най-вероятно от служител на ГенСофт/ и отпечатваме по 1 етикет за всеки палет. 
Този шаблон се прави индивидуално според полетата, желани от клиента от служител на ГенСофт и затова няма универсален шаблон за логистични етикети.
Етикетите се печатат и се залепват на палетитe, с което завършва идентификацията на палета с логистичен етикет.5/Как да направим преместване на стока в склада, обозначена с логистичен етикет?


Мотокаристът трябва да вземе и премести физически един палет на определено място в склада.
Мотокаристът чрез мобилния баркод скенер  маркира номера на палета и номера на мястото в склада.
В складовия софтуер на ГенСофт се подава тази информация на файл, който се прочита и се записва като характеристика на партидата (палета)  номера на палета и мястото му във вид  А1||31||03||04, където съоветните колонки означават улица, номер, етаж, дълбочина в склада.

Това текстово поле, което може да се кодира като баркод означава палетомястото - т.е. къде се намира палетът в склада. Разбира се предварително е направена схема на склада с улици, номера , етажи и дълбочина на всеки етаж.
Затова когато се прави реално преместване в склада се маркира номера на палета и номера на новото му място ( палетомястото се означава с номер във вид на баркод)


6/Аналогично се прави операция "Изваждане на стока от склада"

Само се маркират номерата на палетите, които се вадят и се обработват с програмата.
сн. PapLog
7/Защо да използваме баркодовете GS1?
 • за лесна автоматизазия на складовите процеси
 • за добра комуникация между доставчик, превозвач и клиент
 • за лесна идентификация на стоките
 • за добро управление на дистрибуторската дейност
 • за точни данни по всяко време на снабдяването със стоки
 • за оптимизиране на търговската дейност
Чрез използване на международния стандарт GS1 всеки търговец и производител получава възможност да кодира стоките си с гарантирана уникалност в световен мащаб и да автоматизира дейността си в търсенето/предлагане чрез използването на логистични етикети. Членството в GS1 България осигурява възможност за ефективност в международната търговия и логистика.


---------------------------
източник GS1 България

сряда, 3 юли 2013 г.

Експорт към счетоводни програми от складовата програма MoneyWorks

Складовата програма MoneyWorks е мини ERP система със своите модули
 • СКЛАД 
 • СЧЕТОВОДСТВО 
 • ПРОИЗВОДСТВО
 • МАРКЕТ 
 • ОРГАНАЙЗЕР  
 • връзка с ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН и пр.

Независимо, че  ГенСофт има собствен модул СЧЕТОВОДСТВО, фирмата предлага връзка към счетоводните програми на други софтуерни фирми за улеснение на своите клиенти и техните счетоводители, които не желаят промяна.
ГенСофт предлага експорт към счетоводни програми по принцип безплатно с изключение на системите Ажур и Конто, тъй като е много сложен и специфичен експортът там и изисква множество допълнителни настройки.

Ето към кои счетоводни програми има експорт от складовата програма MoneyWorks:

Ажур L5.5 на фирма "Бонев Софт" -http://www.bsoft.bg/main_page.html
Конто 5 на фирма "dWare"  - http://www.dware.bg/showpage.php?PageID=18
McMaster на фирма "Сис Технология"http://www.mcmaster.bg
ExpertEm на фирма "Експерт-М"http://www.expert-m.net
Бизнес Навигатор на фирма "Комерс Финанс"http://www.cfinance.bg/products.html
Профит партнер на фирма "Профит Софтуер ООД"http://www.profit-bg.com/products.php
Rival на фирма"НЕК Кулишев, Левичарска СД"http://www.rivalbg.com/products.php
Счетоводната програма на фирма "Мегасофт"http://www.megasoft-bg.com/Products.html
Счетоводство на фирма "СофтСистемс"http://www.softsystems.eu/product1.html
WorkFlow на фирма "БизнесСофт"http://www.businessoft.bg/Products/WorkFlow
Акаунт на фирма "ПромСофт" - http://www.promsoft.bg/

ГенСофт счетоводство - нашето си е най-добре ! Вижте го http://gensoft.bg/?page_id=835Поръчков експорт за специалното счетоводство на наши клиенти Офис Център Престиж, Димекс, Тонеган, Скиптър, Си комерсиал и други.


Универсален Експорт - за всички други програми, освен изброените, фирма ГенСофт  предлага универсален експорт от складовата програма MoneyWorks.
Клиентът сам има възможност да избере какво точно иска да експортира от падащото меню (тип, сметка, дата, фирма, детайли по документа - склад, група, стока, облагаема стойност, общо ДДС или основание за неначисляване) и дори да настрои големината на табовете. 

Всичко това е възможно разбира се, стига приемащата счетоводна програма да позволява вход на данни.
четвъртък, 20 юни 2013 г.

С кои касови апарати има връзка складовата програма MoneyWorks ?

Връзката с касов апарат е една от най-важните допълнителни функции за всяка складова програма, тъй като продажбата на дребно от склада завършва с издаване на касова бележка.
Складовата програма MoneyWorks работи с различни модели касови апарати на фирмите Дейзи, Датекс, Елтрейд, Оргтехника, Тремол,  Елком и др.

Какво е необходимо, за да има връзка складовата програма MoneyWorks с касов апарат?
- касовият апарат трябва да има интерфейс за работа с компютър
- касовият апарат трябва да е свързан с компютъра и настроен за работа с него
- касовият апарат трябва да е от изброените в списъка, поддържан от ГенСофт
- комуникацията с касовия апарат се извършва посредством специален драйвер, като някои от драйверите са платени и изискават регистрационен ключ, който се получава от производителя ( например FPrint на Datecs, ECRPrinterDriver на Eltrade)
- има нужда от допълнителен софтуер от ГенСофт  за осъществяване връзката между Web версията на MoneyWorks и касовия апарат.(Този софтуер се инсталира онлайн от служител на ГенСофт на компютъра, на който ще се печатат касови бележки.)
За Win версията на MoneyWorks няма нужда от допълнително инсталиране на софтуер, тъй като той е вграден в програмата.

На  главния екран на програмата в модул "Настройки" има меню за Основни настройки, Връзка с хардуерни устройства, Оптимизации на работното място и База Данни.

В подмодула "Връзка с хардуерни устройства" са изборени основните категории устройства с които програмата се синхронизира:
Баркод скенери

Мобилни терминали
Касови апарати
Palm устройства със софтуер на фирма Data Plus
Пръстови отпечатъци
Карточетци
Електронни везни
Безконтактни контролни системи
Портативни компютри Nordic


В "Касови апарати" има падащо меню от което да се избере модел касов апарат и да се уточнят настройките от складовата програма към касовия апарат.


След като е избран модел касов апарат в програмата има потребителско меню "Настройки на Касовия Апарат", чрез което да се уточни вида на касовата бележка - дали да се печата детайлно или обобщено продажбата (т.е. дали желаем всяка закупена стока да се изписва на отделни редове на касовата бележка  или обобщената сума на продажбата TOTAL )


С касовите апарати на Датекс, Дейзи и Тремол могат да се печатат фискални фактури, т.е. може да се пускат фактури през касов апарат от складовата програма MoneyWorks
Клиентът използва специален шаблон за фактура ( тип OMV, Shell и пр.) и чрез него отпечатва директно фактурата си през касовия апарат, което е много полезно за мобилните търговци. Най-добре е когато закупувате касов апарат или принтер да се информирате от продавача/производителя дали съответният модел поддържа печат на касови фактури.

За повечето модели касови апарати програмата MoneyWorks поддържа печат на касова бележка при безкасово плащане ( при плащане с дебитна или кредитна карта).
Всички касови бонове, пуснати през складовата програма MoneyWorks се маркират и директно отиват в "Отчет на касов апарат" на модул "СЧЕТОВОДСТВО"


Ето пълният списък на касовите апарати и фискални принтери към които има връзка складовата програма MoneyWokrs:
Daisy Micro
Daisy Expert
Daisy EX307
Daisy FX1200
Daisy FX1300
Datecs ER250F
Datecs MP-500
Datecs MP-500T
Datecs MP-500TR
Datecs MP5000
Datecs MP5000M
Datecs MP50
Datecs MP55
Datecs MP55M
Datecs FP-60KL
Datecs FP-1000KL
Datecs FP-2000KL
Datecs FP 3530
Datecs FP 550F
Datecs FP 550F-40
Datecs DP-15KL
Datecs DP-25KL
Datecs DP-35KL
Datecs DP-55KL
ELTRADE
Elka 703
Elka 803
Elka 943
Elka 752
Elka 752-02
Elka 752-03
ELECTRONIKA 21T
EURO (Elkom)
Карат Колибри
ISL
Orgtech Micro
Synergy PF500
Samsung ER 250
Zeka M-01
Zeka 01
Zeka 02
Tremol M-KL
ZIT 2001
ZIT 3001

Списъкът разбира се, се разширява и допълва според желанията и изискванията на нашите клиенти, и на новите модели касови апарати, които пускат на пазара производителите. 
Винаги можете да се обадите на 07001 93 93 на цената на един градски разговор и да се информирате повече - технически консултанти на ГенСофт  ще ви помогнат в избора на решение за вашия бизнес.

А от фирмите-производители на касови апарати ще получите пълна информация за характеристиките на моделите  касови апарати, с които има връзка складовата програма MoneyWorks:

Касови апарати на фирма Дейзи Технолоджи ЕООД :


Daisy Micro
Daisy Expert
Daisy EX307


Daisy FX1200
Daisy FX1300


Касови апарати на фирма Датекс ООД :


Datecs MP-500

Datecs MP-500T

Datecs MP-500TR

Datecs MP-5000

Datecs MP-5000M

Datecs MP-50Datecs MP-55
Datecs FP-1000KL
Datecs FP-3550

Datecs FP-550F


Datecs DP-15KL

Касови апарати на фирма Елтрейд:

Касови апарати на фирма Оргтехника:
Elka 703
Elka 803

Elka 943

Elka 752
Касови апарати на фирма Електроника:
Elektronika 21T

Касови апарати на фирма Карат Електроникс:
Карат Колибри

Касови апарати на фирма ISL
ISL 5008


Касови апарати на фирма Тремол:


Zeka M
Zeka 02
Tremol M-KL

Касови апарати на фирма ЗИТ ЕООД:
ZIT 2011
Можете да разгледате сравнителен анализ на касовите апарати по цени и характеристики.
Складовата програма MoneyWorks има връзка и с най-популярните модели касови апарати в Македония EURO Elkom и Synergy PF500.
А фирма ГенСофт разполага с квалифицирани технически сътрудници, които винаги могат да помогнат в свързването на всеки новозакупен клиентски касов апарат към складовата програма MoneyWorks.

Посетете фирмения сайт на ГенСофт http://gensoft.bg за повече информация!