четвъртък, 20 юни 2013 г.

С кои касови апарати има връзка складовата програма MoneyWorks ?

Връзката с касов апарат е една от най-важните допълнителни функции за всяка складова програма, тъй като продажбата на дребно от склада завършва с издаване на касова бележка.
Складовата програма MoneyWorks работи с различни модели касови апарати на фирмите Дейзи, Датекс, Елтрейд, Оргтехника, Тремол,  Елком и др.

Какво е необходимо, за да има връзка складовата програма MoneyWorks с касов апарат?
- касовият апарат трябва да има интерфейс за работа с компютър
- касовият апарат трябва да е свързан с компютъра и настроен за работа с него
- касовият апарат трябва да е от изброените в списъка, поддържан от ГенСофт
- комуникацията с касовия апарат се извършва посредством специален драйвер, като някои от драйверите са платени и изискават регистрационен ключ, който се получава от производителя ( например FPrint на Datecs, ECRPrinterDriver на Eltrade)
- има нужда от допълнителен софтуер от ГенСофт  за осъществяване връзката между Web версията на MoneyWorks и касовия апарат.(Този софтуер се инсталира онлайн от служител на ГенСофт на компютъра, на който ще се печатат касови бележки.)
За Win версията на MoneyWorks няма нужда от допълнително инсталиране на софтуер, тъй като той е вграден в програмата.

На  главния екран на програмата в модул "Настройки" има меню за Основни настройки, Връзка с хардуерни устройства, Оптимизации на работното място и База Данни.

В подмодула "Връзка с хардуерни устройства" са изборени основните категории устройства с които програмата се синхронизира:
Баркод скенери

Мобилни терминали
Касови апарати
Palm устройства със софтуер на фирма Data Plus
Пръстови отпечатъци
Карточетци
Електронни везни
Безконтактни контролни системи
Портативни компютри Nordic


В "Касови апарати" има падащо меню от което да се избере модел касов апарат и да се уточнят настройките от складовата програма към касовия апарат.


След като е избран модел касов апарат в програмата има потребителско меню "Настройки на Касовия Апарат", чрез което да се уточни вида на касовата бележка - дали да се печата детайлно или обобщено продажбата (т.е. дали желаем всяка закупена стока да се изписва на отделни редове на касовата бележка  или обобщената сума на продажбата TOTAL )


С касовите апарати на Датекс, Дейзи и Тремол могат да се печатат фискални фактури, т.е. може да се пускат фактури през касов апарат от складовата програма MoneyWorks
Клиентът използва специален шаблон за фактура ( тип OMV, Shell и пр.) и чрез него отпечатва директно фактурата си през касовия апарат, което е много полезно за мобилните търговци. Най-добре е когато закупувате касов апарат или принтер да се информирате от продавача/производителя дали съответният модел поддържа печат на касови фактури.

За повечето модели касови апарати програмата MoneyWorks поддържа печат на касова бележка при безкасово плащане ( при плащане с дебитна или кредитна карта).
Всички касови бонове, пуснати през складовата програма MoneyWorks се маркират и директно отиват в "Отчет на касов апарат" на модул "СЧЕТОВОДСТВО"


Ето пълният списък на касовите апарати и фискални принтери към които има връзка складовата програма MoneyWokrs:
Daisy Micro
Daisy Expert
Daisy EX307
Daisy FX1200
Daisy FX1300
Datecs ER250F
Datecs MP-500
Datecs MP-500T
Datecs MP-500TR
Datecs MP5000
Datecs MP5000M
Datecs MP50
Datecs MP55
Datecs MP55M
Datecs FP-60KL
Datecs FP-1000KL
Datecs FP-2000KL
Datecs FP 3530
Datecs FP 550F
Datecs FP 550F-40
Datecs DP-15KL
Datecs DP-25KL
Datecs DP-35KL
Datecs DP-55KL
ELTRADE
Elka 703
Elka 803
Elka 943
Elka 752
Elka 752-02
Elka 752-03
ELECTRONIKA 21T
EURO (Elkom)
Карат Колибри
ISL
Orgtech Micro
Synergy PF500
Samsung ER 250
Zeka M-01
Zeka 01
Zeka 02
Tremol M-KL
ZIT 2001
ZIT 3001

Списъкът разбира се, се разширява и допълва според желанията и изискванията на нашите клиенти, и на новите модели касови апарати, които пускат на пазара производителите. 
Винаги можете да се обадите на 07001 93 93 на цената на един градски разговор и да се информирате повече - технически консултанти на ГенСофт  ще ви помогнат в избора на решение за вашия бизнес.

А от фирмите-производители на касови апарати ще получите пълна информация за характеристиките на моделите  касови апарати, с които има връзка складовата програма MoneyWorks:

Касови апарати на фирма Дейзи Технолоджи ЕООД :


Daisy Micro
Daisy Expert
Daisy EX307


Daisy FX1200
Daisy FX1300


Касови апарати на фирма Датекс ООД :


Datecs MP-500

Datecs MP-500T

Datecs MP-500TR

Datecs MP-5000

Datecs MP-5000M

Datecs MP-50Datecs MP-55
Datecs FP-1000KL
Datecs FP-3550

Datecs FP-550F


Datecs DP-15KL

Касови апарати на фирма Елтрейд:

Касови апарати на фирма Оргтехника:
Elka 703
Elka 803

Elka 943

Elka 752
Касови апарати на фирма Електроника:
Elektronika 21T

Касови апарати на фирма Карат Електроникс:
Карат Колибри

Касови апарати на фирма ISL
ISL 5008


Касови апарати на фирма Тремол:


Zeka M
Zeka 02
Tremol M-KL

Касови апарати на фирма ЗИТ ЕООД:
ZIT 2011
Можете да разгледате сравнителен анализ на касовите апарати по цени и характеристики.
Складовата програма MoneyWorks има връзка и с най-популярните модели касови апарати в Македония EURO Elkom и Synergy PF500.
А фирма ГенСофт разполага с квалифицирани технически сътрудници, които винаги могат да помогнат в свързването на всеки новозакупен клиентски касов апарат към складовата програма MoneyWorks.

Посетете фирмения сайт на ГенСофт http://gensoft.bg за повече информация! 

понеделник, 10 юни 2013 г.

Как да работим с 3D склада в складовата програма MoneyWorks?

Едно специфично решение за организация на склад при един частен случай е предложено в специалната доработка "3D склад" на складовата програма MoneyWorks.

Тази специфична доработка показва къде се намира стоката при организация на склад, в който има рафтове с еднакви кашони в клетки с фиксирани размери.


Стартирането на доработката "3D склад" в складовата програма MoneyWorks започва със създаването от администратора на системата на една празна база данни от стоки.
Примерно можете да си заприходите 30 стоки в склада, които биха го запълнили на 60%.
Разбира се, създаването на стоките отнема известно време.
Когато започваме работа с този склад задължително трябва да сложим отметка и в текстовото поле да укажем кой е склада, при който ще имаме 3D визуализация. /в случая "централен"/


В модулът "Складове и стоки " на складовата програма MoneyWorks стоката ще изглежда по следния начин:За стоката трябва да се поддържат партиди и да има алтернативна мярка /кашон/.
Всяка партида трябва да има характеристикиКак да направим ДОСТАВКА в 3D склада на MoneyWorks?

Избираме стоката за доставка, избираме операцията "Купува" в складовата програма и избираме в кои клетки ще разположим стоката като ги маркираме.


Можем да използваме скролера на мишката за бързо запълване на съответните клетки в 3D склада.


Складовата програма MoneyWorks генерира автоматично партиди за всяка стока, като се попълват характеристиките ред, алея и етаж на стоката.


Как да направим ПРОДАЖБА в 3D склада на MoneyWorks?

Намираме стоката, която бихме искали да продадем и избираме операция "Продава" в складовата програма.


За да реализираме продажбата  избираме от стоките в 3D склада кои точно кашони ще продаваме.


Аналогично както при доставка на стоки, така и при продажба на стоки можем да използваме скролера на мишката, за да се маркират повече клетки по-бързо.


След маркирането потвърждаваме с ОК и складовата програма изписва всички селектирани партиди стоки.

Как можем да правим прехвърляния от склад в склад ?

Когато разполагаме с повече складове и искаме да направим прехвърляне на стоки от един склад в друг първоначално избираме склада от който ще извадим стоката.
След което включваме "3D склад"-а и с мишката избираме кои кашони да се прехвърлят в другия склад.


Този начин на работа улеснява много намирането на стоката и дава добра визуализация на склад с еднакви кашони.

Тази доработка "3D склад" е поръчкова функционалност за складовата програма MoneyWorks.
И е показателна за 2 важни неща - фирма ГенСофт е отворена за желанията на своите клиенти и има екип висококвалифицирани програмисти за това :)
Складовата програма MoneyWorks се развива благодарение на изискванията на своите потребители.