понеделник, 29 юли 2013 г.

Какво е UPT и как работи в складовата програма MoneyWorks

UPT  е мярка, използвана в продажбите на дребно с цел да се определи средният брой на продукти, продавани на всеки клиент по време на една транзакция.
UPT се изчислява  като се раздели броя на продуктите  на броя на сделките за даден период.


UPT (units per transaction ) е коефицент, който дава среден брой стоки в една сделка (продажба напр.) и отразява компентентността на търговеца да продава повече стоки на един клиент при равни други условия.

Целта на всеки собственик е търговците му да извличат добавена стойност от всеки клиент, т.е. да му продават повече допълнителни артикули.

В складовата програма MoneyWorks тази функционалност е реализирана почти незабележимо като в модул "Стокооборот" по желание може да се показва отделна колонка, наречена UPT.
Коефицентът UPT има смисъл, когато информацията е групирана:
 • Например, когато е групирана по служители - веднага можем да отличим добрите от недобрите търговци, като добрите имат по-високо UPT.
 • А ако групираме по складове - виждаме в кои наши обекти служителите продават повече.
  Например коефицент UPT 2 срещу 1 за два различни склада означава, че в единия обект на клиента не му се обръща достатъчно внимание - клиентът си взема стоката и си заминава, докато на другото място са му предложили подходяща допълнителна стока.
 • Ако групираме по клиенти можем да си направим изводи за навиците на пазаруване на конкретни наши клиенти и след това да ги включим в определени маркетингови кампании.

Въобще коефицентът UPT за брой стоки в сделка е натоварен с различен смисъл в различните ситуации.В складовата програма MoneyWorks справката UPT се активира  от "Настройки" на модул "Стокооборот".

И от падащото меню се избира стокооборотът да се показва с допълнителна информация за брой стоки за документ UPT - да се смята по брой уникални стоки или сума количество стоки.

В складовата програма MoneyWorks идеята за брой стоки в една продажба е доразвита творчески и опционално може да се показва както сумарно количество стоки, така и разбивка по уникални стоки (т.е. при 3 различни по вид артикула коефицентът UPT ще е 3 при първия избран вариант за пресмятане). Дадена е възможност за избор на потребителя на складовата програма MoneyWorks да реши коя информация за него ще е по-важна: дали различните артикули в продажбата или общия им брой за пресмятането на коефицента UPT.

Какво е UPT ? Това е способността да продадеш на клиента кукички, въдички, столче, палатка, джип и прочие, когато е дошъл да си купи дамски превръзки за жена си ;)

А сериозно коефицентът UPT единици на транзакцията дава представа колко добре се пресичат интересите на продавач и клиент в дадена сделка.
И статистиката, която генерира UPT дава възможност на търговския мениджър да анализира търговската дейност и да използва този инструмент в създаване на стратегии за успешен маркетинг.


сряда, 10 юли 2013 г.

Как да работим с логистични етикети в складовата програма MoneyWorks

1/Какво е логистичен етикет?


Логистичен етикет е специален етикет, разработен по стандарта STILL=Standart Internacional Logistic Label  от международната асоциация GS1 с цел да се използва единна система за идентификация на стоки и товари в бизнес процесите и участниците в една снабдителска верига.
Основни елементи на този стандарт са уникален сериен номер SSCC=Serial Shipping Container Code и 3 секции - за превозвача, доставчика и клиента.

Идеята за въвеждане на стандартизирани логистични етикети идва от необходимостта да се осъществи проследяемост и надежност на стоките в хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата промишленост и други.
Информация за необходимостта на проследимост на стоките и законовите изисквания за етикиране  може да се открие в публикацията на инж. Тодор Тодоров от ТУ София, даден е пример за ползата в случай на рекламация на една стока как чрез логистичния етикет да се устави кой и къде в снабдителската верига е допуснал нарушение.
Ето неговата схема на логистика
В България Българската търговско-промишлена палата (БТПП) съдейства за осигуряване на цялостна проследимост на стоките в търговските вериги чрез използване на съвременни ефективни технологии по стандарта GS1, a от брошурата на  GS1 България всеки доставчик, търговец и производител може най-подробно да се запознае със стандартите на системата GS1 и значението им в световната глобализация.

В логистичния етикет има задължителни и незадължителните полета в различните секции:
- идентификация на логистичната единица 

- идентификация на съдържанието на логистичната единица (дата, мерна единица, партида, количество, клиентска информация)
- уникален идентификационен номер SSCC=сериен код на контейнера за транспортиране със следното съдържание:
N1 || N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10 || N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17 || N18

N1 = цифра за разширение
N2 до N10 = GS1 фирмен префикс 
N11 до N17 = сериен номер със значението на брояч
N18 = контролна цифра, която се пресмята от софтуера за генериране на баркода по специални алгоритми

Всяка логистична единица има задължителна и препоръчителна информация в логистичния етикет.
Задължителната информация е SSCC с приложен идентификатор ПИ (00),  

а препоръчителната информация е GTIN=глобален номер на търговската единица с приложни идентификатори  ПИ (01) за търговска единица, ПИ (02) за съдържание, ПИ (37) за брой и т.н.

Има различни видове логистични етикети според съдържанието на логистичната единица - стандартна и нестандартна, с хомогенно и смесено съдържание.
Логистичните етикети имат определени размери ( фиксирани са с ширина 105мм, а височината е според обема кодирана информация ), като препоръчителен размер е А5 и има специални указания за местоположение върху стоката.2/Как да направим ДОСТАВКА на стока с логистичен етикет в складовата програма MoneyWorks?


Фирма ГенСофт е разработила в партньорство с фирма Баркод Системи допълнителна функционалност за работа с логистични етикети в складовата програма MoneyWorks.
Логистичният етикет е предназначен за четене от баркод скенер, тъй като в него има няколко баркода, съставени от свързването на различниите информационни полета на приложните идентификатори ПИ.
Дейността по идентификация на един палет със стока в склада протича по следния начин:
--мотокаристът смъква палета с логистичния етикет
--сканира с мобилния баркод скенер няколкото баркода на логистичния етикет
--софтуерът на баркод скенера на Баркод Системи обработва информацията от баркодовете като я записва във файл с приложните идентификатори 00, 01, 02, и т.н.
--софтуерът на MoneyWorks приема подадената информация и извършва няколко операции с нея.

Софтуерът на GenSoft идентифицира стоката на база ПИ (01) и ПИ (02)
а на база ПИ(00)=SSCC генерира партида с този номер.
В терминологията на MoneyWorks 1 палет е 1 партида.

На тази партида се записва характеристика LOT номер
/ всеки палет има уникален идентификационен номер, но 20 броя палети примерно може да са с един и същ LOT номер - партидния номер на доставчика/.

На база на сканираната и подадена информация от Баркод Системи в MoneyWorks се извършват автоматично следните операции:
>>чете се в секцията код на производителя и той отива като характеристика на партидата(палета) в MoneyWorks

>>чете се срок на годност и той отива срок на годност /гаранция/ на стоката в MoneyWorks.
>>допълнителните поленца (брой опаковки, тегло и пр.) се записват като допълнителни характеристики на партидата (палета).

Чрез сканираната информация от мобилния баркод скенер от логистичния етикет се извършва ДОСТАВКА на стока в складовата програма MoneyWorks автоматично.


В най-новата версия на складовата програма MoneyWorks има специален потребителски интерфейс за работа с логистични етикети. 


От модул "Настройки" избираме "Връзка с хардуерни устройства" ---> "GS1 баркодове"


В падащо меню на потребителски интерфейс са изброени 99 възможности (99 ПИ) от стандарта GS1 с цел да се укаже кое къде отива при четенето на сканираната информация - всяка информация от приложния идентификатор ПИ (00-99) в кое поле на базата данни на MoneyWorks да се запише.
Обикновено фирмите не използват всичките 99 възможности - например, когато имат палети с еднакво тегло и т.н. Администраторът на системата  добавя полета според желанието и нуждите на търговеца и така задава негов формат на логистичен етикет.3/ Как се прави логистичен етикет?

Когато правим доставка и в склада пристигне стока (палет) без етикет се налага ние да му създадем и отпечатаме етикет.
Това се прави по следния начин - в потребителския интерфейс в настройките ние трябва да направим предварителни комбинации от полета по наше желание.

Например дефинираме ново поле PAPLOG1 с включени  (01)(27)(3370), където 
(01)=код на стоката, (27)=партиден  LOT номер, (3370)=килограм на палета в цели единици.
Дефинираме друго поле PAPLOG2, което да включва брой опаковки и гаранционен срок на производителя.
Ако се налага ще направим и трето поле PAPLOG3 за друга важна информация.
След като направим тези наши комбинации запазваме така създадените полета в Настройки--> Настройки на GS1 .
Така създадените комбинации се използват за логистични етикети според нашите нужди, като все пак трябва да се съобразяваме със стандарта GS1 за отпечатването им.

4/ Как правим ДОСТАВКА на стока, която няма логистичен етикет?

За да направим доставка на стоки от палети  без логистичен етикет трябва ръчно да попълним характеристиките на партидата на стоката в складовата програма MoneyWorks.
Примерно получаваме палет със захар - избираме стоката "захар кафява на бучки" и натискаме "Стандартно", за да генерираме партиден номер на палето и попълваме характеристиките, (които са важни за нас и искаме да има стоката ни)  и натискаме "Добави"
Забележка: Ако доставчикът ни има номер по GS1, то това пале взема неговия номер (N1-N10) и така генерира SSCC  номера на палета (партидата в MoneyWorks).
Ако доставчикът няма такъв номер , то фирмата може да си генерира за вътрешна употреба свои етикети със свои номера на палети, но те разбира се няма да се уникални в световен мащаб, щом нямат регистрация по стандарта GS1.

С извършването на тази операция се добавя един ред в ДОСТАВКАТА с номер на партидата SSCC и характеристики, които сме написали.
След като приключим с цялата доставка на всички палети /всеки палет е уникален и се запазва на отделен ред/ натискаме бутона "Печатар" --> "Етикети"
Избираме правилния шаблон за етикети /направен най-вероятно от служител на ГенСофт/ и отпечатваме по 1 етикет за всеки палет. 
Този шаблон се прави индивидуално според полетата, желани от клиента от служител на ГенСофт и затова няма универсален шаблон за логистични етикети.
Етикетите се печатат и се залепват на палетитe, с което завършва идентификацията на палета с логистичен етикет.5/Как да направим преместване на стока в склада, обозначена с логистичен етикет?


Мотокаристът трябва да вземе и премести физически един палет на определено място в склада.
Мотокаристът чрез мобилния баркод скенер  маркира номера на палета и номера на мястото в склада.
В складовия софтуер на ГенСофт се подава тази информация на файл, който се прочита и се записва като характеристика на партидата (палета)  номера на палета и мястото му във вид  А1||31||03||04, където съоветните колонки означават улица, номер, етаж, дълбочина в склада.

Това текстово поле, което може да се кодира като баркод означава палетомястото - т.е. къде се намира палетът в склада. Разбира се предварително е направена схема на склада с улици, номера , етажи и дълбочина на всеки етаж.
Затова когато се прави реално преместване в склада се маркира номера на палета и номера на новото му място ( палетомястото се означава с номер във вид на баркод)


6/Аналогично се прави операция "Изваждане на стока от склада"

Само се маркират номерата на палетите, които се вадят и се обработват с програмата.
сн. PapLog
7/Защо да използваме баркодовете GS1?
 • за лесна автоматизазия на складовите процеси
 • за добра комуникация между доставчик, превозвач и клиент
 • за лесна идентификация на стоките
 • за добро управление на дистрибуторската дейност
 • за точни данни по всяко време на снабдяването със стоки
 • за оптимизиране на търговската дейност
Чрез използване на международния стандарт GS1 всеки търговец и производител получава възможност да кодира стоките си с гарантирана уникалност в световен мащаб и да автоматизира дейността си в търсенето/предлагане чрез използването на логистични етикети. Членството в GS1 България осигурява възможност за ефективност в международната търговия и логистика.


---------------------------
източник GS1 България

сряда, 3 юли 2013 г.

Експорт към счетоводни програми от складовата програма MoneyWorks

Складовата програма MoneyWorks е мини ERP система със своите модули
 • СКЛАД 
 • СЧЕТОВОДСТВО 
 • ПРОИЗВОДСТВО
 • МАРКЕТ 
 • ОРГАНАЙЗЕР  
 • връзка с ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН и пр.

Независимо, че  ГенСофт има собствен модул СЧЕТОВОДСТВО, фирмата предлага връзка към счетоводните програми на други софтуерни фирми за улеснение на своите клиенти и техните счетоводители, които не желаят промяна.
ГенСофт предлага експорт към счетоводни програми по принцип безплатно с изключение на системите Ажур и Конто, тъй като е много сложен и специфичен експортът там и изисква множество допълнителни настройки.

Ето към кои счетоводни програми има експорт от складовата програма MoneyWorks:

Ажур L5.5 на фирма "Бонев Софт" -http://www.bsoft.bg/main_page.html
Конто 5 на фирма "dWare"  - http://www.dware.bg/showpage.php?PageID=18
McMaster на фирма "Сис Технология"http://www.mcmaster.bg
ExpertEm на фирма "Експерт-М"http://www.expert-m.net
Бизнес Навигатор на фирма "Комерс Финанс"http://www.cfinance.bg/products.html
Профит партнер на фирма "Профит Софтуер ООД"http://www.profit-bg.com/products.php
Rival на фирма"НЕК Кулишев, Левичарска СД"http://www.rivalbg.com/products.php
Счетоводната програма на фирма "Мегасофт"http://www.megasoft-bg.com/Products.html
Счетоводство на фирма "СофтСистемс"http://www.softsystems.eu/product1.html
WorkFlow на фирма "БизнесСофт"http://www.businessoft.bg/Products/WorkFlow
Акаунт на фирма "ПромСофт" - http://www.promsoft.bg/

ГенСофт счетоводство - нашето си е най-добре ! Вижте го http://gensoft.bg/?page_id=835Поръчков експорт за специалното счетоводство на наши клиенти Офис Център Престиж, Димекс, Тонеган, Скиптър, Си комерсиал и други.


Универсален Експорт - за всички други програми, освен изброените, фирма ГенСофт  предлага универсален експорт от складовата програма MoneyWorks.
Клиентът сам има възможност да избере какво точно иска да експортира от падащото меню (тип, сметка, дата, фирма, детайли по документа - склад, група, стока, облагаема стойност, общо ДДС или основание за неначисляване) и дори да настрои големината на табовете. 

Всичко това е възможно разбира се, стига приемащата счетоводна програма да позволява вход на данни.