понеделник, 16 ноември 2015 г.

Как работи връзката с eMag в складовата програма MoneyWorks

Какво представлява новия модул "Връзка с eMag" в програмата MoneyWorks? 

ERP MoneyWorks е бизнес софтуер с различни модули:
  • Склад
  • Производство
  • Счетоводство
  • Маркет
  • Сервиз
  • Органайзер
  • Каси и банки
  • Фактуриране
  • Стокооборот и други справки
  • Връзка с онлайн магазини

Най-новият модул в програмата e "Връзка с eMag" - модул за синхрозинация с онлайн магазин eMAG


Новият модул предлага двупосочна връзка между складовата програма MoneyWorks и електронния магазин eMAG посредством продуктови каталози - клиентът експортира свои стоки за продажба в каталога на онлайн магазина eMAG и съответно получава клиентски поръчки в програмата.

Модулът "Връзка с eMag" се активира от администраторския панел на програмата от служител на ГенСофт.
Връзката се заплаща допълнително, извън стандартния пакет,  и следващият месец е с промоционална цена 500 лева без ДДС.
За допълнителна информация се обадете на 07001 93 93 или пишете на marketing@gensoft.bg.
Какво е необходимо да се знае преди закупуването на модула "Връзка с eMag" ?


За да направи клиентът информиран избор е необходимо да се свърже с eMAG, да проучи условията за предлагане на продукти в този интернет магазин, да прецени дали го устройват наличните категории и цени.


Най-добре е да прочете първоначално
Информация за eMAG Marketplace
Как мога да предложа продуктите си в eMAG Marketplace?
Форма за регистрация на търговец

Необходима информация, която се изисква от желаещите да търгуват в eMAG
1.    Данни на дружеството-търговец.
2.    Използвана от Вас информационна система (ERP, CRM).
3.    Категории, в които желаете да продавате, и ориентировъчен асортимент.
4.    Търговски условия – срокове и начин на доставка, връщане на поръчки, гаранционно обслужване и т.н.
5.    Опит, който притежавате в търговията на дребно и онлайн продажбите.
6.    Друга информация, която считате, че би била полезна. 

След сключване на Договор с eMAG и уточняване на категориите, в които търговецът ще продава своите стоки може да се пристъпи и към закупуване на синронизиращия модул "Връзка с eMag" в MoneyWorks.
"Клиентите трябва да се регистрират в eMAG и да изберат групите, в които ще предлагат продуктите си. След като са се регистрирали ще получат ПОТРЕБИТЕЛ, КОД и ПАРОЛА, които трябва да попълнят в съответните полета при нас.   
Задължително трябва да имат уебсайт, който да посочат за информация на своите потребители (такова е изискването за продажби в интернет магазина eMAG ).  Задължително поле също е посочването на уеб версия, откъдето ще се генерира линк на картинката на всеки продукт от Каталога.
Настройките за работа с модула "Връзка с eMag" в MoneyWorks задължително се правят от технически консултант на ГенСофт със съдействието на клиента"  - сподели водещият уеб програмист инж. Александър Ангелов за създаването на модула.

Основни полета на настройките в модул "Връзка с eMag"

Складове за наличности - задава Складовете, включени в изчисляване на наличността.
В eMAG продукти с:
-количество по-голямо от 5 се показват като налични;
-количество от 1 до 5 се показват като ограничена наличност;
-количество 0 се показват като неналични.
Основна ценова листа - указва кои цени да се пращат
Промоционална ценова листа - незадължително поле, използва се при промоции
Цените са с включен ДДС - указва дали цените са с ДДС.
Служи при изчисления, тъй като от eMAG изискват цените да са без ДДС
Характеристика "Марка" на продукта - задължително поле за eMAG
Общ клиент за поръчките от eMag - за този клиент ще се създават поръчките, постъпващи от eMAG
Склад за поръчки от eMag - нарочен склад за поръчки от eMAG
Характеристика "ID" на поръчка в eMag - служебно поле за управление статуса на поръчките
Характеристика приключена поръчкаслужебно поле за управление статуса на поръчките
Наложен платеж - начин на плащане
Банков трансферначин на плащане
Плащане с картаначин на плащане
За всеки от начините на плащане се задават съответстващите им в MoneyWorks.

eMag команди

Зареди и обнови категории - изпълнява се еднократно при започване на работа с модула.
Автоматично се създава продуктов каталог с име "eMag catalog".
Прочитат се групите, дефинирани в eMag.
Потребителят посочва групите, които ще ползва и те се попълват с техните идентификатори и характеристики в каталога.
Потребителят трябва да попълни групите в "eMag catalog" със стоки, които желае. Характеристиките на стоките се попълват в Номенклатурата на MoneyWorks.
Изпрати продукти - Избраните стоки от каталога се изпращат към eMag. За да се покажат стоките се изчаква 24 часа - това е период, в който eMag извършва одобрение на стоките.
Прочети поръчки - Прочита поръчките от eMag ( със статус "Нова") и ги импортира в MoneyWorks в модул "Клиентски поръчки".
Променя статуса на поръчката в eMag от "Нова" на "Обработва се"
Отбележи завършените поръчки - Изпълнява се след като поръчката се конвертира в продажба. Променя се статуса на поръчката в eMag от "Обработва се " в "Завършена".

ГенСофт  ви пожелава успешен бизнес с интеграцията на синхронизиращия модул между складовата програма MoneyWorks и популярния онлайн магазин eMAG!петък, 6 ноември 2015 г.

ERP MoneyWorks за управление на месокомбинат

Как работи модул "Производство" на складовата програма MoneyWorks в месокомбинат?


Темата днес е успешното внедряване на ERP софтуер MoneyWorks във фирма Новира – фабрика за производство  на месни продукти. 


Какво е необходимо за едно успешно внедряване?
На първо място трябва да имаме предприятие, условно наречено Клиент (К).
На второ място, този клиент трябва да има пари, условно наречени Пари (П).
Ако тези два компонента липсват, дори да имате най-добрия софтуер (като нашия) и най-добрия екип по внедряване (като нашия), внедряване не може да се получи.
Значи трябва да имаме Софтуер (С), който да поддържа партиди, разпад и производство и опитен Екип (Е) по внедряване.
Като цяло формулата изглежда така: К+П+С+Е=успешно внедряване.

В нашия случай Клиентът е фирма Новира -  фабрика за производство на кюфтета, кебапчета, шунка, луканка, пастет и още много качествени и вкусни неща. 

Месокомбинатът е изграден с помощта на европейски програми, така че финансирането на проекта е осигурено на 100%.

Софтуерът, който внедряваме се нарича ERP 
MoneyWorks без аналог в съотношение цена/функционалност.
Екипът успешно внедрил софтуера MoneyWorks се състои от управителката Боряна, технолозите Краси и Здравко и системния администратор Митко от страна на фирма Новира и от Радослав Русков – бизнес консултант в ГенСофт и от  Пламен Иринчев, собственик, управител и търговски директор на фирма ГенСофт (моля последния да затвори вратата ;) Онлайн поддръжка и консултации осигури Николай Петров – ръководител на
Call центъра на фирма ГенСофт.
Време за внедряване на продукта – около 30 дни от датата на първата презентация и постоянна последваща поддръжка.И така да преминем на историята: имало едно време .... една фирма, която си търсила софтуер. Пробвали различни софтуери и все нещо им липсвало.
Докато системният администратор чул за фирма ГенСофт, която имала някакъв модул Производство в техния софтуер MoneyWorks.
Направили си една среща, колкото да се запознаят...
След което била уговорена техническа презентация.
На тази презентация се включила тежката артилерия – управителят на фирма ГенСофт си написал домашното и отишъл с примерна база данни с няколко продукта, рецепти за производството им (взети от „Българска национална кухня“), проследимост на партидите от луканката до прасето, няколко предварително подготвени документа по
HASSP и много хъс да впечатли клиента.
На презентацията се събрала половината фирма – ръководство, технолози, ИТ-та и продължила около три часа...
На повечето въпроси „А това може ли?“ - редовният отговор бил „Е как, то това ако не го може...“.
Срещата завършила с думите на Краси – „Айде, кажи нещо дето не го може?“.
Нямало какво да се добави.
Програмата била инсталирана на лаптопите на технолозите и срещата завършила.

След десетина дни пак имало среща...
Този път Краси и Здравко събрали погледа на Пламен Иринчев.
За кратко време те въвели номенклатури на продукти и суровини, направили над 100 рецепти; доставяли, продавали и всичко това -  без никакво обучение. 


Общото впечатление било, че това е продуктът който им трябва – функционален и лесен за работа.
Останала лесната част – инсталиране, активиране, фактуриране и плащане.

Естественно това не е края на историята, внедряването тепърва стартирало.
Голяма част от работата била свършена – предприятието било построено по европейски стандарти, окабелено, компютрите защитени от влага. А влага в тази фабрика има доста – всеки ден се мие по няколко пъти; не можеш да минеш през турникета, ако не си измиеш ръцете и обувките; отделно трябва да си обуеш калцуни. 
Митко е извършил чудеса от героизъм да вкара в кутия монитор, компютър, мишка и клавиатура. Благодарности на фирма Интеграл К за компютрите!


Естественно се появили и препъни камъчета.
Първият препъни камък били везните.
Програмата MoneyWorks поддържа всякакви видове везни, включително и етикиращи.
Да, ама етикиращата везна, купена от фирма Новира печатала 16 символа на ред, т.е. за нищо не ставала.
Седмица преди това фирма ГенСофт е внедрила везни
Digi на фирма Елсис във друга голяма фирма от хранителната промишленост - СК АД и предложили да ги пробват.
Везните 
Digi не са евтини, но както казват англичаните – не сме толкова богати да купуваме евтино. 


Колегите от фирма Елсис наистина си разбирали от работата и за около две седмици везните заработили. Затова се погрижили програмистите на ГенСофт – Михаил Иринчев (съвпадението във фамилията не е случайно
J) под мъдрото ръководство на ръководителя на софтуерния отдел Живко Иванов и от страна на фирма Елсис – Николай Генчев.
Везните се зареждали с файл, генериран от
MoneyWorks и печатали ей такива етикети Съответно тези етикети се четат от програмата MoneyWorks  и съответните сделки рефлектират върху конкретната партида.
Естественно механизмът на генериране на партидите бил променен според указанията на технолозите. 


Още седмица настройки.
Междувременно програмата вече се използвала на 100%.
Първите шаблони за документи били направени от колегите по поддръжката на фирма ГенСофт.После системният администратор Митко се научил сам да си ги прави.
Няколко пъти себестойността на продукцията отивала на кино, докато се направят правилните настройки, особено при разпада...
Дизайнът на етикетите се променял няколко пъти – да се печатат етикети за съответните вериги, да се включат алергените, които да се печатат с друг шрифт, да се отчитат бройни и тегловни продукти.
Отделът по
HASSP сигнализирал, че справката по проследимост не може да се разпечатва (и ние не сме безгрешни – всички таблици в програмата могат да се печатат и експортират в Excel и други формати, ама тази сме забравили ;).
След два дни вече проблемът бил разрешен.
Справката на Кенар за контрол на продукцията не работила при разпад – вече работи :) .


Какви модули от програмата MoneyWorks се ползват във фирма Новира?
„Складове и стоки“ – контрол на наличностите, поддържане на склад за материали, адитиви, производство и брак, характеристики с кодове на продуктите в различните вериги, партидност на стоките.
„Фирми и лица“ – със специфични характеристики на различните групи контрагенти
„Ценови листи и специални цени“ – за дефиниране на различни типове промоции и специални цени за веригите и собствените обекти.
„Производство“  - дефиниране на технологии, справка за недостиг на материали, себестойност на продукцията.
„Поръчки“ – клиентски поръчки от клиенти, вериги и ресторанти Виктория, доставни поръчки към доставчици, поръчки за прехвърляне от собствените магазини.
„Продажби“ – изписване на продукцията към клиенти и фактуриране.
Маркет“ – за бързо изписване на стоки от магазина.
„Доставки“ – доставка на материали и адитиви.
„Проследяване на стока по партиден номер“ – за нуждите на отдела по HASSP.
„Клиенти и длъжници“ – история на клиенти и доставчици, задължения и закриването им.
„Стокооборот“ – справки за движение на стоки по стотици разрези.
„Печалби“ – какво сме спечелили от реализирана продукция.
"Интернет версия" – онлайн достъп до всички функции на програмата, даден е достъп на ресторантите и някои клиенти да заявяват нужните им продукти.
„Модул Е-Код“ – връзка със софтуера на големите вериги, онлайн поръчки от веригите.
Всичко това работи и работи както трябва.
Ако не вярвате, поканете ни във вашето предприятие за да ви покажем :)


Фирма Новира не е първата фабрика за месо, в която внедряваме софтуер на ГенСофт - програмата MoneyWorks успешно е внедрена при Чернев, Вивенда, Еленските майстори и много други месопреработватели; в мандрите Добрев, Опицвет, Топила груп и др. както и в други предприятия от хранително-вкусовата промишленост като Кенар, СК, Север Експорт, Посейдон, Еврокомпакт...
Ако имате месокомбинат, мандра, винарна, хранителна борса, търгувате с плодове и зеленчуци – това е вашата програма!
На нас ни трябват само мотивиран клиент, който е готов да инвестира между 5000 и 15 000лв. за да дадем всичко от себе си за УСПЕШНОТО ВНЕДРЯВАНЕ!