Показват се публикациите с етикет Баркод Системи. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Баркод Системи. Показване на всички публикации

сряда, 10 юли 2013 г.

Как да работим с логистични етикети в складовата програма MoneyWorks

1/Какво е логистичен етикет?


Логистичен етикет е специален етикет, разработен по стандарта STILL=Standart Internacional Logistic Label  от международната асоциация GS1 с цел да се използва единна система за идентификация на стоки и товари в бизнес процесите и участниците в една снабдителска верига.
Основни елементи на този стандарт са уникален сериен номер SSCC=Serial Shipping Container Code и 3 секции - за превозвача, доставчика и клиента.

Идеята за въвеждане на стандартизирани логистични етикети идва от необходимостта да се осъществи проследяемост и надежност на стоките в хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата промишленост и други.
Информация за необходимостта на проследимост на стоките и законовите изисквания за етикиране  може да се открие в публикацията на инж. Тодор Тодоров от ТУ София, даден е пример за ползата в случай на рекламация на една стока как чрез логистичния етикет да се устави кой и къде в снабдителската верига е допуснал нарушение.
Ето неговата схема на логистика
В България Българската търговско-промишлена палата (БТПП) съдейства за осигуряване на цялостна проследимост на стоките в търговските вериги чрез използване на съвременни ефективни технологии по стандарта GS1, a от брошурата на  GS1 България всеки доставчик, търговец и производител може най-подробно да се запознае със стандартите на системата GS1 и значението им в световната глобализация.

В логистичния етикет има задължителни и незадължителните полета в различните секции:
- идентификация на логистичната единица 

- идентификация на съдържанието на логистичната единица (дата, мерна единица, партида, количество, клиентска информация)
- уникален идентификационен номер SSCC=сериен код на контейнера за транспортиране със следното съдържание:
N1 || N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10 || N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17 || N18

N1 = цифра за разширение
N2 до N10 = GS1 фирмен префикс 
N11 до N17 = сериен номер със значението на брояч
N18 = контролна цифра, която се пресмята от софтуера за генериране на баркода по специални алгоритми

Всяка логистична единица има задължителна и препоръчителна информация в логистичния етикет.
Задължителната информация е SSCC с приложен идентификатор ПИ (00),  

а препоръчителната информация е GTIN=глобален номер на търговската единица с приложни идентификатори  ПИ (01) за търговска единица, ПИ (02) за съдържание, ПИ (37) за брой и т.н.

Има различни видове логистични етикети според съдържанието на логистичната единица - стандартна и нестандартна, с хомогенно и смесено съдържание.
Логистичните етикети имат определени размери ( фиксирани са с ширина 105мм, а височината е според обема кодирана информация ), като препоръчителен размер е А5 и има специални указания за местоположение върху стоката.2/Как да направим ДОСТАВКА на стока с логистичен етикет в складовата програма MoneyWorks?


Фирма ГенСофт е разработила в партньорство с фирма Баркод Системи допълнителна функционалност за работа с логистични етикети в складовата програма MoneyWorks.
Логистичният етикет е предназначен за четене от баркод скенер, тъй като в него има няколко баркода, съставени от свързването на различниите информационни полета на приложните идентификатори ПИ.
Дейността по идентификация на един палет със стока в склада протича по следния начин:
--мотокаристът смъква палета с логистичния етикет
--сканира с мобилния баркод скенер няколкото баркода на логистичния етикет
--софтуерът на баркод скенера на Баркод Системи обработва информацията от баркодовете като я записва във файл с приложните идентификатори 00, 01, 02, и т.н.
--софтуерът на MoneyWorks приема подадената информация и извършва няколко операции с нея.

Софтуерът на GenSoft идентифицира стоката на база ПИ (01) и ПИ (02)
а на база ПИ(00)=SSCC генерира партида с този номер.
В терминологията на MoneyWorks 1 палет е 1 партида.

На тази партида се записва характеристика LOT номер
/ всеки палет има уникален идентификационен номер, но 20 броя палети примерно може да са с един и същ LOT номер - партидния номер на доставчика/.

На база на сканираната и подадена информация от Баркод Системи в MoneyWorks се извършват автоматично следните операции:
>>чете се в секцията код на производителя и той отива като характеристика на партидата(палета) в MoneyWorks

>>чете се срок на годност и той отива срок на годност /гаранция/ на стоката в MoneyWorks.
>>допълнителните поленца (брой опаковки, тегло и пр.) се записват като допълнителни характеристики на партидата (палета).

Чрез сканираната информация от мобилния баркод скенер от логистичния етикет се извършва ДОСТАВКА на стока в складовата програма MoneyWorks автоматично.


В най-новата версия на складовата програма MoneyWorks има специален потребителски интерфейс за работа с логистични етикети. 


От модул "Настройки" избираме "Връзка с хардуерни устройства" ---> "GS1 баркодове"


В падащо меню на потребителски интерфейс са изброени 99 възможности (99 ПИ) от стандарта GS1 с цел да се укаже кое къде отива при четенето на сканираната информация - всяка информация от приложния идентификатор ПИ (00-99) в кое поле на базата данни на MoneyWorks да се запише.
Обикновено фирмите не използват всичките 99 възможности - например, когато имат палети с еднакво тегло и т.н. Администраторът на системата  добавя полета според желанието и нуждите на търговеца и така задава негов формат на логистичен етикет.3/ Как се прави логистичен етикет?

Когато правим доставка и в склада пристигне стока (палет) без етикет се налага ние да му създадем и отпечатаме етикет.
Това се прави по следния начин - в потребителския интерфейс в настройките ние трябва да направим предварителни комбинации от полета по наше желание.

Например дефинираме ново поле PAPLOG1 с включени  (01)(27)(3370), където 
(01)=код на стоката, (27)=партиден  LOT номер, (3370)=килограм на палета в цели единици.
Дефинираме друго поле PAPLOG2, което да включва брой опаковки и гаранционен срок на производителя.
Ако се налага ще направим и трето поле PAPLOG3 за друга важна информация.
След като направим тези наши комбинации запазваме така създадените полета в Настройки--> Настройки на GS1 .
Така създадените комбинации се използват за логистични етикети според нашите нужди, като все пак трябва да се съобразяваме със стандарта GS1 за отпечатването им.

4/ Как правим ДОСТАВКА на стока, която няма логистичен етикет?

За да направим доставка на стоки от палети  без логистичен етикет трябва ръчно да попълним характеристиките на партидата на стоката в складовата програма MoneyWorks.
Примерно получаваме палет със захар - избираме стоката "захар кафява на бучки" и натискаме "Стандартно", за да генерираме партиден номер на палето и попълваме характеристиките, (които са важни за нас и искаме да има стоката ни)  и натискаме "Добави"
Забележка: Ако доставчикът ни има номер по GS1, то това пале взема неговия номер (N1-N10) и така генерира SSCC  номера на палета (партидата в MoneyWorks).
Ако доставчикът няма такъв номер , то фирмата може да си генерира за вътрешна употреба свои етикети със свои номера на палети, но те разбира се няма да се уникални в световен мащаб, щом нямат регистрация по стандарта GS1.

С извършването на тази операция се добавя един ред в ДОСТАВКАТА с номер на партидата SSCC и характеристики, които сме написали.
След като приключим с цялата доставка на всички палети /всеки палет е уникален и се запазва на отделен ред/ натискаме бутона "Печатар" --> "Етикети"
Избираме правилния шаблон за етикети /направен най-вероятно от служител на ГенСофт/ и отпечатваме по 1 етикет за всеки палет. 
Този шаблон се прави индивидуално според полетата, желани от клиента от служител на ГенСофт и затова няма универсален шаблон за логистични етикети.
Етикетите се печатат и се залепват на палетитe, с което завършва идентификацията на палета с логистичен етикет.5/Как да направим преместване на стока в склада, обозначена с логистичен етикет?


Мотокаристът трябва да вземе и премести физически един палет на определено място в склада.
Мотокаристът чрез мобилния баркод скенер  маркира номера на палета и номера на мястото в склада.
В складовия софтуер на ГенСофт се подава тази информация на файл, който се прочита и се записва като характеристика на партидата (палета)  номера на палета и мястото му във вид  А1||31||03||04, където съоветните колонки означават улица, номер, етаж, дълбочина в склада.

Това текстово поле, което може да се кодира като баркод означава палетомястото - т.е. къде се намира палетът в склада. Разбира се предварително е направена схема на склада с улици, номера , етажи и дълбочина на всеки етаж.
Затова когато се прави реално преместване в склада се маркира номера на палета и номера на новото му място ( палетомястото се означава с номер във вид на баркод)


6/Аналогично се прави операция "Изваждане на стока от склада"

Само се маркират номерата на палетите, които се вадят и се обработват с програмата.
сн. PapLog
7/Защо да използваме баркодовете GS1?
  • за лесна автоматизазия на складовите процеси
  • за добра комуникация между доставчик, превозвач и клиент
  • за лесна идентификация на стоките
  • за добро управление на дистрибуторската дейност
  • за точни данни по всяко време на снабдяването със стоки
  • за оптимизиране на търговската дейност
Чрез използване на международния стандарт GS1 всеки търговец и производител получава възможност да кодира стоките си с гарантирана уникалност в световен мащаб и да автоматизира дейността си в търсенето/предлагане чрез използването на логистични етикети. Членството в GS1 България осигурява възможност за ефективност в международната търговия и логистика.


---------------------------
източник GS1 България