Показват се публикациите с етикет доставка на кашони. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет доставка на кашони. Показване на всички публикации

понеделник, 10 юни 2013 г.

Как да работим с 3D склада в складовата програма MoneyWorks?

Едно специфично решение за организация на склад при един частен случай е предложено в специалната доработка "3D склад" на складовата програма MoneyWorks.

Тази специфична доработка показва къде се намира стоката при организация на склад, в който има рафтове с еднакви кашони в клетки с фиксирани размери.


Стартирането на доработката "3D склад" в складовата програма MoneyWorks започва със създаването от администратора на системата на една празна база данни от стоки.
Примерно можете да си заприходите 30 стоки в склада, които биха го запълнили на 60%.
Разбира се, създаването на стоките отнема известно време.
Когато започваме работа с този склад задължително трябва да сложим отметка и в текстовото поле да укажем кой е склада, при който ще имаме 3D визуализация. /в случая "централен"/


В модулът "Складове и стоки " на складовата програма MoneyWorks стоката ще изглежда по следния начин:За стоката трябва да се поддържат партиди и да има алтернативна мярка /кашон/.
Всяка партида трябва да има характеристикиКак да направим ДОСТАВКА в 3D склада на MoneyWorks?

Избираме стоката за доставка, избираме операцията "Купува" в складовата програма и избираме в кои клетки ще разположим стоката като ги маркираме.


Можем да използваме скролера на мишката за бързо запълване на съответните клетки в 3D склада.


Складовата програма MoneyWorks генерира автоматично партиди за всяка стока, като се попълват характеристиките ред, алея и етаж на стоката.


Как да направим ПРОДАЖБА в 3D склада на MoneyWorks?

Намираме стоката, която бихме искали да продадем и избираме операция "Продава" в складовата програма.


За да реализираме продажбата  избираме от стоките в 3D склада кои точно кашони ще продаваме.


Аналогично както при доставка на стоки, така и при продажба на стоки можем да използваме скролера на мишката, за да се маркират повече клетки по-бързо.


След маркирането потвърждаваме с ОК и складовата програма изписва всички селектирани партиди стоки.

Как можем да правим прехвърляния от склад в склад ?

Когато разполагаме с повече складове и искаме да направим прехвърляне на стоки от един склад в друг първоначално избираме склада от който ще извадим стоката.
След което включваме "3D склад"-а и с мишката избираме кои кашони да се прехвърлят в другия склад.


Този начин на работа улеснява много намирането на стоката и дава добра визуализация на склад с еднакви кашони.

Тази доработка "3D склад" е поръчкова функционалност за складовата програма MoneyWorks.
И е показателна за 2 важни неща - фирма ГенСофт е отворена за желанията на своите клиенти и има екип висококвалифицирани програмисти за това :)
Складовата програма MoneyWorks се развива благодарение на изискванията на своите потребители.четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Как да складираме обувки със складовата програма MoneyWorks

Специфичните доставки при търговците на обувки провокираха създаването на специална доработка за тях в складовата програма MoneyWorks.
Тази допълнителна фукционалност е много полезна при доставки с кашони, за които е ясно съдържанието им и с малко предварителни настройки облекчава много работата по заприходяването на стоката в склада.

Обувките пристигат в кашони.
Във всеки кашон има точно определен брой, например:
1бр. номер 40
2бр. номер 41
3бр. номер 42
4бр. номер 43
1бр. номер 44
1бр. номер 45
Всички тези размери са дефинирани като партиди във складовата програма, като Номер/име/ на партидата е модела +размера /цифренобуквен/ , например modelX40,  modelX41, modelX42 и т.н. Някои клиенти желаят да е само цифрен и така си го задават /като в разгледания пример по-долу/.
Когато правим доставка трябва да попълним ръчно количествата от всички размери - всеки път да се пише нов партиден номер и бройката, което е трудоемко.

Тази доработка на фунционалността на програмата MoneyWorks оптимизира процесът на доставката по следния начин:

Използва се втора мерна единица "Кашон". Тя е релативна мерна единица:  първата част е чифт, втората е кашон, с релатор 12 /т.е. 12 чифта в един кашон/.

На самата стока се правят характеристики.
Характеристика на стоката е размерът - описани са всички възможни размери като възможни стойности на характеристиката  от 35 до 46 примерно. За всеки  размер се създава по една характеристика.
Имената на тези специални характеристи са "Номер40", "Номер41", "Номер42" и прочие.
Като стойности на тези характеристики на стоката се записва бройката в кашон -1,2,3,4,1,1.
Сумата  на числата по тези характеристики трябва да е равна на релатора /брой чифтове в един кашон/

Как работи системата?
След като активизираме тази доработка правим доставка.

Казваме, че доставяме 3 кашона от тази стока / излизат и 2те мерни единици, но в случая ние пишем кашоните/.
Програмата взема номера на модела и присъединява към него номерата , които сме дефинирали /ако е мъжка номерация от 41 до 46, а дамската номерация е от 35 до 40/ и създава партиди.
Като количество на всяка партида задава стойността на характеристиката, умножена по брой кашони.
Примерно за партида modelX41 ако сме доставили 3 кашона, ще имаме 3x2=6 чифта, а ако сме доставили 5 кашона - ще имаме налични 5x2=10 чифта.


Как и какво трябва да се направи, за да заработи тази фунционалност в складовата програма MoneyWorks?

За начало се активира доработката от Настройки. Извършва се еднократно от служител на ГенСофт.Така тази специфична доработка става активна за текущата  база данни  на дадена фирма.
За да заработи системата коректно трябва да се зададе втора мерна единица - кашон, стек, или каквото се ползва като опаковка.

Така би трябвало да изглежда картона на стоката в конкретен пример с релатор 10 /т.е. 10 броя в един кашон, в който има по 2 чифта от номерата 37,38,40,41,42/. 
В характеристиката на стоката е описано съдържанието на кашона - имената на харатеристика са имената на номерата, а стойностите на характеристика са количествата в кашона /в случая на всички са 2/

При коректно въведени настройки при доставка програмата позволява да се доставя по втора мерна едница. Втората мерна единица трябва да е цяло число. 

След натискане на бутона "Купува" на избраната стока, програмата генерира автоматично партиди - създадената партида е с име номера на обувката "37, 38, 40, 41, 42" , има характеристика "номер на обувка 37, 38, 40, 41, 42" и  количество, изчислено от релатора.
В конкретният пример на екрана клиентът е предпочел неговите партиди да са без код на стоката. Иначе стандартния формат за име на партидата е "код на стоката"+"номер" , т.е. ccccc37, ccccc38, ccccc40 и т.н. 
Това означава, че при доставка може само да се посочи общата бройка на кашоните / при ясно съдържание на всеки кашон/. И  в склада ще се заприходят партидите с тяхната номерация в името и с характеристиката им номер/размер/, а складовата програма ще изчисли количествата.  За целта е необходимо само веднъж да сме посочили какви номера съдържа даден кашон от стоката в характеристиката първоначално.

Тази допълнителна функционалност на складовата програма MoneyWorks oблекчава много работата на оператора при доставка на стока в склада на големи количества.Ползата от тази доработка е, че спестява много ръчна работа и е много подходяща за търговци на обувки, които доставят стока на едро.