Показват се публикациите с етикет модул СЕРВИЗ. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет модул СЕРВИЗ. Показване на всички публикации

четвъртък, 19 декември 2013 г.

Как работи модул СЕРВИЗ в складовата програма MoneyWorks на GenSoft ?

След като изтеглите инсталацията на програмата MoneyWorks от официалния фирмен сайт на ГенСофт на адрес: http://gensoft.bg/?page_id=23 избирате как ще работите с модул СЕРВИЗ:
 • Можете да останете в ДЕМО режим , за да можете да го разгледате и тествате като направите 3 сервизни поръчки
 • Или да се обадите в офиса на ГенСофт за активиране и лицензиране, щом вече сте го разгледали, изпробвали и  убедили, че ще ви върши идеална работа във вашата сервизна дейност, и разбира се сте го заплатили J

Модул СЕРВИЗ обработва сервизните поръчки за гаранционен и извънгарационен сервиз.

В модул СЕРВИЗ има 2 основни раздела:
*Операции върху сервизните поръчки
*Филтър по статус

Операции върху сервизни поръчки съдържат:
 • Номенклатура на стъпките
 • Нова сервизна поръчка
 • Отвори избрана сервизна поръчка
 • Изпрати избраните сервизни поръчки към "Отдалечени офиси"
 • Изтрий избраните сервизни поръчки
Заложени са 10 стандартни стъпки в Номенклатура на стъпките:
Ø  Оглед
Ø  Оценка на дефект
Ø  Потвърждаване от клиента
Ø  Приемане за ремонт
Ø  Ремонт
Ø  Ремонт при производител
Ø  Изписване
Ø  Връщане на клиента
Ø  Приемане за замяна
Ø  Предаване за замяна


Стандартните стъпки не могат да се изтриват, но може да се сменя тяхната поредност или да се правят неактивни.
Първата стъпка Оглед е задължително вградена.
Могат да се дефинират и потребителски стъпки, да се дефинира поредността на тези потребителски стъпки като се зададе с цифра желаната поредност и така да се смени реда на движение на ремонтните дейности в сервиза според конкретната организация на фирмата.
Другата интересна особеност на видовете стъпки е наличието на свързани със стандартните стъпки документи, докато при потребителските стъпки засега няма.
Документи, създадени през модул СЕРВИЗ могат да се редактират и изтриват през модула.
При изтриване на сервизна поръчка се изтриват всички стъпки и документи, свързани с нея.
При изтриване на стъпка се изтриват документите, свързани със стъпката.
Базовата стъпка Оглед не се изтрива, а други основни стъпки могат да се деактивират, без да се изтриват.
Имената на стъпките могат да се преименуват и да се сменят в стари документи.

Голямо предимство на модул СЕРВИЗ е връзката с останалата част на складовата програма MoneyWorks  - така създадените документи в модула веднага се отразяват в търговската част като оферти, клиентски поръчки, продажби и прочие.

Как да организираме бизнеса си с модул СЕРВИЗ на складовата програма MoneyWorks?
След като добре се запознаем със софтуера на ГенСофт ( с демо версията на модул СЕРВИЗ) използваме стандартните стъпки и/или си дефинираме собствени според спецификата на конкретната сервизна дейност.

Първа стъпка: задължително  започваме сервизната дейност с първа стъпка ОГЛЕД
Всяка стъпка има Начало и Край
Ако не попълним края на дадена стъпка, то той автоматично ще се попълни при началото на следващата.
Във всеки ред  на всяка стъпка има поле Описание (до 255 символа) и поле Бележка (до 48 символа) за записване на нужната ни информация, свързана с изпълнението на тази стъпка.
Обикновено в Описание записваме оплакванията на клиента, а в Бележка – насоки за действие или на кого възлагаме ремонта.

На стъпка ОГЛЕД имаме няколко варианта как да изберем стоката за ремонт:
 • -->> Можем да изберем стоката от списък с продадените стоки, ако ние сме продали на клиента тази стока.


 • -->>  Можем да добавим стоката към списък от стоки, ако не сме му я продавали ние.

 • -->>  Можем да посочим от коя продажба е тази стока.
  Използваме свързани документи  - с двойно почукване в полето за документ се прави препратка към продажбите, а маркерът на мишката ни подсказва ( в  долната част на екрана виждаме редовете на свързания документ).

Ако имаме богата история на сделките по продажбите ще изберем от коя продажба е дадената стока (даже в края имаме колона за гаранционни условия, която ще ни даде информация дали стоката все още е в гаранция).Втора стъпка: след ОГЛЕД следва ОЦЕНКА НА ДЕФЕКТ – това е стъпката при която компетентният служител оглежда стоката за ремонт и дава своето професионално мнение какво и как ще се ремонтира.
Правим свързан документ ОФЕРТА, в която описваме предложени стоки за замяна, цена на труд и други атрибути за предстоящия ремонт. Изпращаме офертата към клиента (по имейл) и чакаме неговото одобрение или избор с какви предложени части да бъде извършен ремонта.

Отбелязваме за сведение какъв вид сервиз е :
 • Гаранционен
 • Извънгаранционен
 • Непризната гаранция 


Това поле има информативен характер, за да знаем в края на извършената дейсност дали ще вземаме пари на клиента или ремонта ще е за наша сметка.

Трета стъпка:  ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛИЕНТА е необходимо за старт на ремонтната дейност.
Когато сме изпратили оферта на клиента и сме му предложили ремонт с различни по цена или качество части изчакваме неговия избор и тогава правим клиентската поръчка, т.е. след решението на клиента офертата става на клиентска поръчка.


Тук има няколко особености: всяка оферта след потвърждение става на клиентска поръчка.
Оферти не могат да се обединяват, но клиентски поръчки се събират, т.е. когато след първоначалният оглед и оценка на дефекта е имало една оферта за ремонт, но в хода на ремонтните дейности са се появили и други проблеми може отново да се мине през стъпки 2 и 3 – да се направи нова оферта за новия дефект и да се изиска ново потвърждение от клиента. Клиентската поръчка е по последната оферта.
В крайна сметка на крайния етап няколкото клиентски поръчки могат да се обединят в една продажба.
В клиентската поръчка  можем да генерираме  поръчка с избраните от клиента стоки и услуги като се изтриват излишните редове от офертата, а в офертата записваме „Отказано“.
В клиентската поръчка можем да вземем аванс за предстоящата услуга.

Четвърта стъпка:  ПРИЕМАНЕ ЗА РЕМОНТ е начало на действителната ремонтна дейност.
На тази стъпка можем да вкараме стоката в склада и  да я  заприходим като складова наличност. Така ние правим доставка в склада, тъй като нашият клиент ни е предоставил стока за ремонт.
Доставката е на стока от нашата номенклатура ( ако ние сме му продали тази стока) или доставяме нова стока (ако клиентът си е закупил стоката от друго място, а при нас я носи за ремонт).

Пета стъпка:  РЕМОНТ е същинската сервизна дейност за отстраняване на проблема.

Шеста стъпка:  РЕМОНТ ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛ е част от сервизната дейност при която в хода на ремонта се е оказало проблемен дефект, за отстраняването на който стоката трябва да се изпрати на производителя.

Седма стъпка:  ИЗПИСВАНЕ е стъпката в която се подготвя стоката да се върне на клиента и се създават свързани с това документи: прави се ПРОДАЖБА и се избира как да приключи – с фактура или касов бон и се прехвърля документа към ПЕЧАТАР.

Направете ПРОДАЖБА от всички клиентски поръчки!“

Финалните стъпки  на една сервизна поръчка са ВРЪЩАНЕ НА КЛИЕНТА или ЗАМЯНА НА СТОКА. Имаме подсказка „ Прати към финална стъпка“ от която избираме един от двата вариянта за приключване.

Осма стъпка:  ВРЪЩАНЕ НА КЛИЕНТА   е дейност на връщане на стоката на клиента.
Тук се прави връщане на стоката, взета от клиента при стъпката „ Приемане за ремонт“.

Девета и десета стъпка:  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ЗАМЯНАтази операция се случва когато дефектът е неостраним и се налага стоката да се замени с друга.
Заменящата стока е оцветена в зелено подобно на ситуацията в модул ПРОИЗВОДСТВО.
При стъпка ЗАМЯНА се прави връщане на стока (която на стъпка ОГЛЕД е избрана от продадените, иначе няма смисъл), продава се новата стока с гаранцията на първата и се прави изплащане на новата стока.
Програмата автоматично прави следните операции при ЗАМЯНА на стока:
- връщане от доставка;
- връщане от продажба;
- продажба на заменящата стока.

Процесът на замяна ще изглежда по следния начин:

А за приключване на замяната програмата подсказва, че трябва да изберем с каква стока ще заменим  при сервизната дейност.

Важното е, че при съставяне на сервизна поръчка съставителят се идентифицира с потребителско име и парола и така на всяка стъпка се знае кой е отговорен за извършената / неизвършената дейност.

Меню „НАСТРОЙКИ на сервизна поръчка“ се отваря с двойно почукване върху реда със сервизната поръчка. Необходимо е да попълним информацията
за склад: сервизния склад
за доставчик: посочва се доставчика за сервизния склад
за характеристики: има възможност да се укаже как автоматично да се попълва информацията за клиента.

От НАСТРОЙКИ задаваме автоматично попълване на характеристики – указваме как програмата автоматично да попълва необходимите данни за клиента в създадените документи, т.е. кое поле от характеристиките на клиента в кое поле на характеристиките на документа да се експортират:
Име на клиент *
МОЛ *

Адрес *

Телефон (

Имейл @

Чрез бутона “Филтър по статус” управителят  в сервиза може своевременно да се информира на какви етапи се намират поръчките в сервиза.
Непременно трябва да се маркира от чек-бокса “Показвай поръчка само с избрания статус” и да изберете статуса на поръчките, който ни интересува.
Филтър по статус показва поръчки, имащи детайли със статус някоя от стъпките на сервизната поръчка или всички заедно.

В заключение можем да кажем, че последователността на стъпките за ремонт в сервиза е само препоръчителна, а не задължителна.
Допълнително можете да си създадете шаблон за сервизна поръчка , чрез който бързо и лесно да увеличите отчетността и повишите ефективността на вашата сервизна дейност.


сервизна поръчка


Потребителят на модул СЕРВИЗ в складовата програма
MoneyWorks може да си дефинира необходимите стъпки съобразно своята сервизна дейност като изключва или добавя потребителски стъпки.
А и естествено предстои развитие и усъвършенстване на модул СЕРВИЗ според  желанията на клиентите на ГенСофт, които имат голяма заслуга със своите изисквания да повишават непрестанно функционалността на програмата.
За повече информация вижте http://moneyworks-erp.blogspot.com/2013/12/novo-modul-serviz-v-skladovata-programa.html или се обадете на 07001 93 93 на цената на един градски разговор консултантите на ГенСофт да отговорят на вашите въпроси.

Приятна работа!

вторник, 10 декември 2013 г.

Ново: Модул СЕРВИЗ в складовата програма MoneyWorks на фирма GenSoft !


 Най-после бе завършен дългоочаквания модул СЕРВИЗ в складовата програма MoneyWorks !Както неведнъж е изтъквано, програмата MoneyWorks се развива благодарение на желания и изискванията на своите клиенти...
И отдавна имаше потребители, желаещи складовата програма да се обогати с модул за сервизна дейност, а програмистите на ГенСофт не насмогваха с поръчкови справки и клиентски доработки ...
И все пак това стана факт! 

На вашето внимание е новият модул СЕРВИЗ и отговорите на най-важните за клиента въпроси:
 • Каква е цената на модул СЕРВИЗ?
  Цената е 449лв без ДДС

 • Може ли модул СЕРВИЗ да работи самостоятелно или трябва да имам закупена складовата програма MoneyWorks?
  Модул С
  ЕРВИЗ е тясно свързан със складовата програма MoneyWorks и е необходимо поне едно работно място с лиценз на складовата част на MoneyWorks. Взависимост от това колко сервиза имате, то толкова лиценза ще са ви необходими за модул СЕРВИЗ.   
 • За фирми от какъв бранш е подходящ  модул СЕРВИЗ?
  Всички фирми, които извършват сервизна дейност  ще могат да го използват: компютърни фирми, автосервизи, фирми за ремонт на битова техника, ремонт на офис техника и други.
 • Може ли да се използва за всякакъв вид фирми със сервизна дейност?  
  Модул 
  СЕРВИЗ на MoneyWorks ще е в помощ на бизнеса и когато фирмата развива само сервизна дейност (например фирмен сервиз на определена марка или общ ремонтен сервиз), и когато фирмата има търговска и сервизна дейсност ( т.е. продава стоки и предлага сервизни услуги за тях, а дори и когато предлага сервизна дейност на чужди стоки) – т.е. от ГенСофт са се постарали да обхванат всички възможни варианти в сервизната дейност, но ще разчитат и на своите потребители за мнения и препоръки за доусъвършенстване на системата.
 • Къде мога да видя какво представлява модул СЕРВИЗ?
  Можете да свалите инсталация на
  складовата програма MoneyWorks от фирмения сайт  http://gensoft.bg/?page_id=23  и в демо режим ще можете да направите до 3 сервизни поръчки, за да добиете някаква представа за възможностите на модул  СЕРВИЗ.
В най-скоро време ще напишем и още по-подробна статия в продуктовия блог на MoneyWorks за начина на работа в сервиза, как се прави сервизна поръчка, стъпките при обработването на сервизната поръчка от огледа до приключването на ремонта и връщането на стоката на клиента...
Ще обясним подробно как се прави оферта и клиентска поръчка в модул СЕРВИЗ и как се отразява изпълнението на сервизната поръчка на наличностите в склада и на продажбите в търговската част...

Очаквайте подробности!
А дотогава можете по всяко време да звъннете на 07001 93 93 за повече информация !