Показват се публикациите с етикет смесено плащане. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет смесено плащане. Показване на всички публикации

четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Как да направим смесено плащане със складовата програма MoneyWorks


Складовата програма MoneyWorks непрекъснато се развива, благодарение на желанията и изискванията на своите потребители.

Новата функционалност "Смесено плащане" в модул "Продажби"  е от огромна полза за всички търговци.
"Смесено плащане" се получава при продажба на дребно в магазини, когато клиентът плаща с различни финанскови инструменти - ваучери, чекове, купони, в брой.

Завършената доработка "Смесено плащане" за WIN и  WEB  версията на MoneyWorks дава възможност при плащане с карта /една или повече/, с ваучер  и/или в брой  това да се укаже в самата продажба. И сумите от отделните видове плащания се отразяват при издаване на касова бележка и фактура.
Тази фунционалност изисква при приключване на продажбата да се отрази как ще се плати дължимата сума по продажбата при примерно смесено плащане - една част от сумата в брой на каса, и една част от сумата -по банков път.
Системата изчислява ресто, ако сте въвели повече пари от дължимите по продажбата - ресто за връщане в посочена от вас каса и валута.

Как работи системата "Смесено плащане" в складовата програма MoneyWorks ?
Когато дадена продажба се плати чрез "смесено плащане" системата автоматично:
  • указва, че всички редове на продажбата са на разсрочено плащане със срок за плащане -датата на продажбата;
  • създава документи "изплащане на стоки"  - по един за всяко плащане през различните каси/банки;
  • при издаване на касова бележка: според касите/банките в смесеното плащане изпраща към касовия апарат съответните суми за плащане "в брой", "купон", "чек" и "карта";
  • при отпечатване на фактура: може да се отпечата  общата платена в брой сума(multipay_sumkasa_lv) и останалата сума (multipay_sumkasanon_lv).

Общо описание на процедурата, когато клиентът направи смесено плащане - с няколко карти, ваучери, кеш или по банков път:
Начално описание


За всеки вид плащане ние трябва да имаме съответната каса/банка.
Трябва да се конфигурират предварително касите и банките и да се опише всяка каса/банка каква е и за какъв вид плащане се отнася - плащане с карта, плащане с чек, плащане с купони, плащане с ваучер, плащане в брой, плащане по банков път и пр.

Потвърждаването на вид плащане е задължително с бутона "потвърди вид плащане"

Така изглежда примерна продажба със смесено плащане - когато клиентът направи покупката и каже, че ще плаща с различни финансови инструменти операторът натиска съответния бутон /в случая  F1 / и пред нас се появява екран с разрешените каси и банки, от които операторът да направи избор каква сума да влезе в съответната каса/банка според желанието на клиента.
Ако има ресто - то се изплаща през указана каса само в брой / не може по банков път да се връща ресто/. 
Смесеното плащане се отразява на касов апарат като на касовата бележка на отделни редове излиза:
>В БРОЙ 
>ЧЕК
>КУПОН
>КАРТА
и съответните суми.
Разбрира се - трябва да са направени настройките на касовия апарат и да е модел, който позволява "смесено плащане". Такива са касовите апарати от новите модели на Датекс, Дейзи, ISL, Елка 752, евентуално Zeka,

Направените плащания можете да ги видите в "Оборот Пари" и в "Клиенти и длъжници"
Отразяването на тази продажба в "Оборот Пари" изглежда така :А в "Клиенти и длъжници" изглежда по този начин:
На пръв поглед описанието може да изглежда сложно, но в действителност е много просто и удобно - след първоначалната конфигурация на системата от каси и банки за различните видове плащания , от операторът на складовата програма не се изисква нищо друго освен натискането на един бутон,  за да излезе подсказващото меню коя сума в коя каса/банка да бъде отразена. Останалото системата MoneyWorks прави автоматично и вашето смесено плащане се отразява точно където е необходимо.


Ако публикацията Ви харесва споделете я с приятели!