Показват се публикациите с етикет софтуер за агрофирми. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет софтуер за агрофирми. Показване на всички публикации

четвъртък, 31 август 2017 г.

MoneyWorks - софтуер за агробизнесКакви ползи дава бизнес софтуерът MoneyWorks на агро-фирми?

- предлага възможност за следене на договорите с контрагенти ( в стока и пари), разсрочени плащания, партидност, управление на машинен парк, себестойност и реализация на продукцията.Какви са специфичните особености при внедряване и работа със складовата програма MoneyWorks?


I.Фирми, продаващи торове и препарати за растителна защита:

  
 • Характеристики към стоките – състав и приложение.
 • Договори с клиенти и доставчици – сключват се договори за доставка на торове Договорите се регистрират в модулите "Клиентски и Доставни поръчки", които се изпълняват постепенно. Програмата показва за какви количества е сключен договора, и каква част е изпълнена от него.
 • Разсрочени плащания – Земеделските кооперации вземат торове и препарати на отложено плащане и след реализация на продукцията се разплащат.
 • Някои фирми продават услуги – анализ на почвата и препоръка какво да се сее. Имат агрономи на щат и лаборатории, които обикалят кооперациите и събират проби, после ги анализират. Може да  ползват органайзера за график на посещениятa

II.Фирми продаващи семена  или препарати за растителна защита


  • Купуват или произвеждат семената
  • Ползват модул "Производство"  да ги опаковат.
  • Следят се партиди и срокове на годност (съответно характеристики към партидите)

III.Фирми, продаващи селскостопанска техника
  • Всяка машина е със сериен номер -  в него се записва номера на рамата, като характеристики,  и специфичните неща за конкретната машина.
  • Ползват модул "Производство" да го дооборудват.
  • Поддържат голяма  Номенклатура  на резервните части.
  • Ползват Органайзер -  за текущо обслужване.IV.Фирми, земеделски производители

  • Ползват модул "Производство" да получат себестойност на тон от декар.
  • Следят договори с контрагенти.
  • Следят реализация на продукцията.
  • Отчитат разплащания с доставчиците си


MoneyWorks е уникална развиваща се софтуерна система.
Стартирала като обикновена складова програма ( много популярна и с претенции да е най-добрата в България ;), с добавянето на нови и нови модули, в изпълняване на хиляди клиентски желания, днес с гордост може да се нарече най-старата българска ERP система.

ERP MoneyWorks има модули Складове и стоки,  Фактуриране, Стокооборот, Каси и банки, Печалби и Прогнозни печалби, Оферти и поръчки, Продажби, Доставки, Ревизия, Счетоводство, Производство, Маркет, Сервиз, Органайзер, Връзка с онлайн магазин и др.

Вижте ДЕМО версията да програмата като свалите пълната инсталация от сайта на ГенСофт  http://gensoft.bg/?page_id=23  и тествайте !