Показват се публикациите с етикет UPT. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет UPT. Показване на всички публикации

понеделник, 29 юли 2013 г.

Какво е UPT и как работи в складовата програма MoneyWorks

UPT  е мярка, използвана в продажбите на дребно с цел да се определи средният брой на продукти, продавани на всеки клиент по време на една транзакция.
UPT се изчислява  като се раздели броя на продуктите  на броя на сделките за даден период.


UPT (units per transaction ) е коефицент, който дава среден брой стоки в една сделка (продажба напр.) и отразява компентентността на търговеца да продава повече стоки на един клиент при равни други условия.

Целта на всеки собственик е търговците му да извличат добавена стойност от всеки клиент, т.е. да му продават повече допълнителни артикули.

В складовата програма MoneyWorks тази функционалност е реализирана почти незабележимо като в модул "Стокооборот" по желание може да се показва отделна колонка, наречена UPT.
Коефицентът UPT има смисъл, когато информацията е групирана:
  • Например, когато е групирана по служители - веднага можем да отличим добрите от недобрите търговци, като добрите имат по-високо UPT.
  • А ако групираме по складове - виждаме в кои наши обекти служителите продават повече.
    Например коефицент UPT 2 срещу 1 за два различни склада означава, че в единия обект на клиента не му се обръща достатъчно внимание - клиентът си взема стоката и си заминава, докато на другото място са му предложили подходяща допълнителна стока.
  • Ако групираме по клиенти можем да си направим изводи за навиците на пазаруване на конкретни наши клиенти и след това да ги включим в определени маркетингови кампании.

Въобще коефицентът UPT за брой стоки в сделка е натоварен с различен смисъл в различните ситуации.В складовата програма MoneyWorks справката UPT се активира  от "Настройки" на модул "Стокооборот".

И от падащото меню се избира стокооборотът да се показва с допълнителна информация за брой стоки за документ UPT - да се смята по брой уникални стоки или сума количество стоки.

В складовата програма MoneyWorks идеята за брой стоки в една продажба е доразвита творчески и опционално може да се показва както сумарно количество стоки, така и разбивка по уникални стоки (т.е. при 3 различни по вид артикула коефицентът UPT ще е 3 при първия избран вариант за пресмятане). Дадена е възможност за избор на потребителя на складовата програма MoneyWorks да реши коя информация за него ще е по-важна: дали различните артикули в продажбата или общия им брой за пресмятането на коефицента UPT.

Какво е UPT ? Това е способността да продадеш на клиента кукички, въдички, столче, палатка, джип и прочие, когато е дошъл да си купи дамски превръзки за жена си ;)

А сериозно коефицентът UPT единици на транзакцията дава представа колко добре се пресичат интересите на продавач и клиент в дадена сделка.
И статистиката, която генерира UPT дава възможност на търговския мениджър да анализира търговската дейност и да използва този инструмент в създаване на стратегии за успешен маркетинг.