Показват се публикациите с етикет отстъпки количество. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет отстъпки количество. Показване на всички публикации

вторник, 24 септември 2013 г.

Ценови листи и специални цени в складовата програма MoneyWorks

Ценообразуването и ценовите листи са част от пазарната политика на всяка фирма. 
Определянето на цените е сложен избор на ценовата стратегия и зависи от различни условия като допълнителни разходи по доставката на стоката, маркетингови промоции и други.

В складовата програма MoneyWorks има специален модул " Ценови листи и специални цени" чрез който потребителят ( управителят на фирмата или оторизиран негов служител) задава своите предпочитания по отношение на цените в търговската дейност на фирмата.
В складовата програма MoneyWorks има 3 основни цени - доставна, на едно и на дребно, които се задават за всяка стока в модул "Складове и стоки".

В обичайната търговска дейност само тези цени не са достатъчни, тъй като разнообразието от взаимоотношения и релации между търговските субекти е голямо.
Затова специализираният модул "Ценови листи и специални цени" предоставя възможност да създавате допълнителни ценови листи и специални цени за конкретни клиенти според вашите предпочитания.


Избирате от "Дефиниране на ценови листи" създаването на нова ценова листа.


Пример за такава ценова листа може да бъде Септемврийска промоция от 1.09.2013 до 30.09.2013 с 10% отстъпка, която бихме желали да направим с цел повишаване на търговските обороти.

Желаното повишаване на оборотите става чрез различни маркетингови похвати и включва различни отстъпки според оборот и количество.

Генерирането на специални цени може да е според оборота: да е за период от време и да включва определени критерии, според които се формира оборота ( всички платени/неплатени продажби, изчислен с/без  ДДС, с върнати стоки, и с направени вноски и т.н.)
Например за оборот над 1000 лв - 2% отстъпка, 
                  за оборот над 5000лв - 10% остъпка 
и когато клиентът достигне определената граница за оборот ще се промени % отстъпка.

Допълнителна функционалност в новата версия на складовата програма MoneyWorks от септември 2013 е възможността за задаване на ценови листи и специални цени според количеството - т.е. да определяме отстъпки и бонуси, освен според оборота, и според количеството - дава възможност за повече гъвкавост при провеждане на фирмената ценова политика.
Избираме от падащото меню за коя ценова листа се отнася релацията, дефинираме за кой обект се отнася (склад, група, стока) и задаваме параметри на новата релация - % отстъпка/надценка на коя база да се изчислява.
Примерно избираме да даваме 10%отстъпка за количество 3 бройки:


Резултатът от прилагането на релацията на специалните цени ще бъде следната:
-при продажба на стоката 1 кофа с крайна цена 4.80 лв с ДДС няма да има отражение.

-при продажбата на 3 кофи, програмата MoneyWorks автоматично ще отрази специалната цена в сделката.  На специалния прозорец отстрани програмата ще покаже отражението на специалната ценова листа върху цената на стоката.


Според нашето желание и фирмената ценова политика можем да определим отстъпки за количества примерно:
за 3 бройки - 10%
за 5 бройки -15%
за 10 бройки -20%

По подобен начин можем да зададем специална цена на наш специален контрагент ( която да не е обвързана с оборот и/или количество, а защото просто Пешо ни е симпатичен :))
Примерно нека "Пешо" да ползва 25% отстъпка от цените на дребно - зададената специална цена се отнася само до тази фирма и всички нейни складове за стоката кофа без значение количеството.


Ако желаем да променим дадена промоция или да зададем нова отстъпка щом изтече времето на старата, можем да използваме "пакетно редактиране на цени", което ни позволява едновремена промяна в дадена ценова листа с определен %

Допълнителната функционалност на създаване специални ценови листи според количеството стока е още един полезен инструмент за потребителите на складовата програма MoneyWorks
Когато общата функционалност на програмата MoneyWorks не е достатъчна поради спецификата на организация в дадена фирма може да се поръча допълнителна функционалност като например:
"Ако направиш оборот над ХХХ лева от колекция Y в обекта Z, ще получиш отстъпка в даден обект от определена група".


Екипът програмисти на GenSoft постоянно развива своята програма благодарение на желанията на своите клиенти.