Показват се публикациите с етикет eMAG. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет eMAG. Показване на всички публикации

понеделник, 16 ноември 2015 г.

Как работи връзката с eMag в складовата програма MoneyWorks

Какво представлява новия модул "Връзка с eMag" в програмата MoneyWorks? 

ERP MoneyWorks е бизнес софтуер с различни модули:
  • Склад
  • Производство
  • Счетоводство
  • Маркет
  • Сервиз
  • Органайзер
  • Каси и банки
  • Фактуриране
  • Стокооборот и други справки
  • Връзка с онлайн магазини

Най-новият модул в програмата e "Връзка с eMag" - модул за синхрозинация с онлайн магазин eMAG


Новият модул предлага двупосочна връзка между складовата програма MoneyWorks и електронния магазин eMAG посредством продуктови каталози - клиентът експортира свои стоки за продажба в каталога на онлайн магазина eMAG и съответно получава клиентски поръчки в програмата.

Модулът "Връзка с eMag" се активира от администраторския панел на програмата от служител на ГенСофт.
Връзката се заплаща допълнително, извън стандартния пакет,  и следващият месец е с промоционална цена 500 лева без ДДС.
За допълнителна информация се обадете на 07001 93 93 или пишете на marketing@gensoft.bg.
Какво е необходимо да се знае преди закупуването на модула "Връзка с eMag" ?


За да направи клиентът информиран избор е необходимо да се свърже с eMAG, да проучи условията за предлагане на продукти в този интернет магазин, да прецени дали го устройват наличните категории и цени.


Най-добре е да прочете първоначално
Информация за eMAG Marketplace
Как мога да предложа продуктите си в eMAG Marketplace?
Форма за регистрация на търговец

Необходима информация, която се изисква от желаещите да търгуват в eMAG
1.    Данни на дружеството-търговец.
2.    Използвана от Вас информационна система (ERP, CRM).
3.    Категории, в които желаете да продавате, и ориентировъчен асортимент.
4.    Търговски условия – срокове и начин на доставка, връщане на поръчки, гаранционно обслужване и т.н.
5.    Опит, който притежавате в търговията на дребно и онлайн продажбите.
6.    Друга информация, която считате, че би била полезна. 

След сключване на Договор с eMAG и уточняване на категориите, в които търговецът ще продава своите стоки може да се пристъпи и към закупуване на синронизиращия модул "Връзка с eMag" в MoneyWorks.
"Клиентите трябва да се регистрират в eMAG и да изберат групите, в които ще предлагат продуктите си. След като са се регистрирали ще получат ПОТРЕБИТЕЛ, КОД и ПАРОЛА, които трябва да попълнят в съответните полета при нас.   
Задължително трябва да имат уебсайт, който да посочат за информация на своите потребители (такова е изискването за продажби в интернет магазина eMAG ).  Задължително поле също е посочването на уеб версия, откъдето ще се генерира линк на картинката на всеки продукт от Каталога.
Настройките за работа с модула "Връзка с eMag" в MoneyWorks задължително се правят от технически консултант на ГенСофт със съдействието на клиента"  - сподели водещият уеб програмист инж. Александър Ангелов за създаването на модула.

Основни полета на настройките в модул "Връзка с eMag"

Складове за наличности - задава Складовете, включени в изчисляване на наличността.
В eMAG продукти с:
-количество по-голямо от 5 се показват като налични;
-количество от 1 до 5 се показват като ограничена наличност;
-количество 0 се показват като неналични.
Основна ценова листа - указва кои цени да се пращат
Промоционална ценова листа - незадължително поле, използва се при промоции
Цените са с включен ДДС - указва дали цените са с ДДС.
Служи при изчисления, тъй като от eMAG изискват цените да са без ДДС
Характеристика "Марка" на продукта - задължително поле за eMAG
Общ клиент за поръчките от eMag - за този клиент ще се създават поръчките, постъпващи от eMAG
Склад за поръчки от eMag - нарочен склад за поръчки от eMAG
Характеристика "ID" на поръчка в eMag - служебно поле за управление статуса на поръчките
Характеристика приключена поръчкаслужебно поле за управление статуса на поръчките
Наложен платеж - начин на плащане
Банков трансферначин на плащане
Плащане с картаначин на плащане
За всеки от начините на плащане се задават съответстващите им в MoneyWorks.

eMag команди

Зареди и обнови категории - изпълнява се еднократно при започване на работа с модула.
Автоматично се създава продуктов каталог с име "eMag catalog".
Прочитат се групите, дефинирани в eMag.
Потребителят посочва групите, които ще ползва и те се попълват с техните идентификатори и характеристики в каталога.
Потребителят трябва да попълни групите в "eMag catalog" със стоки, които желае. Характеристиките на стоките се попълват в Номенклатурата на MoneyWorks.
Изпрати продукти - Избраните стоки от каталога се изпращат към eMag. За да се покажат стоките се изчаква 24 часа - това е период, в който eMag извършва одобрение на стоките.
Прочети поръчки - Прочита поръчките от eMag ( със статус "Нова") и ги импортира в MoneyWorks в модул "Клиентски поръчки".
Променя статуса на поръчката в eMag от "Нова" на "Обработва се"
Отбележи завършените поръчки - Изпълнява се след като поръчката се конвертира в продажба. Променя се статуса на поръчката в eMag от "Обработва се " в "Завършена".

ГенСофт  ви пожелава успешен бизнес с интеграцията на синхронизиращия модул между складовата програма MoneyWorks и популярния онлайн магазин eMAG!