петък, 2 юни 2017 г.

Нов модул "Бюджет и планиране" в ERP MoneyWorks


Най-важното знание за работата на една фирма е накъде се движи. Може оборотите да са ви високи, в офиса ви да кипи неуморна работа и въпреки това фирмата ви да затъва. И това не е лесно да се установи без подходящ софтуер, който да ви дава информация за тренда на развитие на фирмата, отчитайки както приходите, така и разходите на предприятието.
Новият модул „Бюджет и планиране” допълва функционалността на програмен продукт
MoneyWorks и го доближава до много скъпите западни ERP системи.


Как работи модул "Бюджет и планиране" в ERP MoneyWorks?

Първо избираме година, за която планираме.
Обикновено това е текущата година, за да можем в реално време да контролираме нещата. Следващата стъпка е да зададем период за анализ – 2, 3, 5 години назад.
При прогнозирането, което сме заложили, колкото повече се отдалечаваме от текущия момент, толкова повече намаляваме тежестта на резултатите, отнасящи се към днешната прогноза.
В Настройките уточняваме дали ни интересуват реално платените продажби, или ще анализираме всички, независимо дали са платени.
Натискаме Старт и програмата MoneyWorks таблично и графично ни показва оборота ни за предишните години, прогнозата за тази и отчета до момента като пари и % изпълнение.Ние можем по наше усмотрение да коригираме планираните числа, и да запазим нашата прогноза като вероятен сценарий.
Можете да си направите различни сценарии – «Песимистичен», «Оптимистичен», «На Главния счетоводител» и т.н.
При всяко избиране на сценарий се изчислява текущия оборот и се отчита как се изпълнява плана.

По абсолютно същия начин се прогнозират разходите и се смята печалба.
Имайте в предвид, че в тази секция на модул "Бюджет и Планиране" се отчитат всички приходи и разходи – и от търговската дейност, и от каси и банки. За да получите истинска справка за печалбата трябва да се въвеждат коректно всички разходи – и заплати и осигуровки, и банкови такси и комисионни. За бъдещи нужди задайте кодове на тези нетърговски приходи и разходи, за следващите прогнози ще ви трябват.


За момента това е работещата част на модула –дава ви малко семпла информация, но с голям финансов ефект. Ако видите, че преизпълнявате приходната част с 20%, а разходната с 40, нищо добро не ви чака ;(.  При този случай спешно трябва да се търсят начини за икономии или увеличаване на приходите на фирмата.
 


Какво "планираме" да доразвием в този модул?

В скоро време ще имате възможност да си дефинирате «пера» за приходи и разходи. Това са свободно дефинируеми категории към които ще можете да присъедините конкретни продукти, услуги или приходи и разходи от каси и банки. Те също ще се планират на годишна и месечна база и ще се следи как се изпълнява плана по «пера».
След завършване на този модул ще дадем възможност да си избирате (или програмата да ви избира) първите по оборот 10, 20 или повече клиенти. За всеки ще се дава информация за оборотите за минали периоди и ще се прогнозират бъдещи такива. Тази информация допълнително ще може да се разбие по пера за по-добра статистика.А за още по-силен контрол на процесите във фирмата планираме да могат да се дефинират приходно-разходни центрове. Това могат да бъдат магазини или отдели във фирмата, бусове за разнос и дори отделни ваши колеги. Всеки такъв център генерира приходи и има разходи. Отчитайки разликата между двете много бързо ще се ориентирате кои са ви слабите звена, кои обекти не са рентабилни и на кои «пера» в кои центрове трябва да се наблегне.Искрено се надяваме този модул да даде допълнително конкурентно предимство на българския бизнес, процента на преизпълнение на плана винаги да бъде положителен и заедно да вървим напред и нагоре!

3 коментара:

 1. За повече информация позвънете на 07001 93 93 !

  ОтговорИзтриване
 2. Само през месец Юни можете да закупите модул "Бюджет и Планиране" на половин цена от 499лева без ДДС!
  Ако искате да получите промоционална оферта пишете на marketing@gensoft.bg

  ОтговорИзтриване
 3. В модул «Бюджет и Планиране» е добавена нова функционалност «Пера».
  Вие си дефинирате пера – например «Разходи за офиса», «Приходи от продажби на козметика», «Режийни разходи» и т.н.
  Всяко перо може да се отнася за Приходи, Разходи или Смесено.
  Към перото могат да се асоциират: складове, групи, стоки, каси/банки, контрагенти, кодове на приходи/разходи.
  На база статистика от предишни години можете да планирате годишните си приходи и разходи по пера и да следите изпълнението на плановете ви.

  ОтговорИзтриване